Et medlemskap i Sørlandet Boligbyggelag gir deg forkjøpsrett på nesten 7000 borettslagsboliger på Sørlandet og ca 80 000 boliger ellers i landet via Storbysamarbeidet. I tillegg får du bonus og rabatter i butikker over hele landet.

Innmelding

Er du over 18 år betaler du kr. 750,- ved innmelding. Dette inkluderer andelskapitalen på kr. 500,- og første års kontingent på kr. 250,-. Er du under 18 år er det gratis kontingent.

Klikk her for å melde deg inn.

Gavemedlemskap

Et medlemskap i SØBO kan være gull verdt for barna når de på et tidspunkt skal ut på boligmarkedet.

Les mer om gavemedlemskap her.

Ditt medlemskap

Medlemsfordeler

Les mer om fordelene ved å være medlem hos oss.

Adresseendring

Har du flyttet? Da er det viktig at vi får oppdatert det i vårt medlemsregister.

Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til nære familiemedlemmer, ektefelle eller samboer.

Forkjøpsrett

Den største medlemsfordeler du har, er forkjøpsretten din.

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut, kan du gjøre det her.

Medlemsbevis

Slik får du medlemsbeviset ditt.