Et medlemskap i Sørlandet Boligbyggelag gir deg forkjøpsrett på nesten 7000 borettslagsboliger på Sørlandet og ca 80 000 boliger ellers i landet via Storbysamarbeidet. I tillegg får du bonus og rabatter i butikker over hele landet.

Innmelding

Ordinært medlemskap

Vi spanderer kontingenten ut året hvis du melder deg inn i dag. Du betaler derfor kun andelskapitalen, som er en engangsavgift, på kr. 500,-.  Videre er kontingenten p.t. kr. 250,- pr. år.

Juniormedlemskap

For alle under 18 år koster det kr. 500,- å melde seg inn. Deretter er det gratis, helt til du fyller 18 år.

Gavemedlemskap

Her kan du melde inn dåpsbarnet, konfirmanten, bursdagsbarnet eller andre du ønsker å gi bort et medlemskap til.

Ditt medlemskap

Medlemsfordeler

Les mer om fordelene ved å være medlem hos oss.

Adresseendring

Har du flyttet? Da er det viktig at vi får oppdatert det i vårt medlemsregister.

Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til nære familiemedlemmer, ektefelle eller samboer.

Forkjøpsrett

Den største medlemsfordeler du har, er forkjøpsretten din.

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut, kan du gjøre det her.

Medlemsbevis

Slik får du medlemsbeviset ditt.