SØBO-nøkkelen er en digital løsning for nøkkelhåndtering hvor man bruker mobiltelefonen til å åpne fellesdører i ditt boligselskap. Man kan også dele tilganger til andre som måtte ha behov for tilgang i en tidsbegrenset periode, for eksempel håndverkere, hjemmehjelp og budlevering. Det er også mulig å knytte leilighetsdører opp mot samme løsning. Ta gjerne kontakt med oss på post@sobo.no, eller din rådgiver hos oss hvis dere ønsker mer informasjon. 

Ingen nøkler på avveie.
Åpne døren med mobiltelefonen.

SØBO-nøkkelen er digitale nøkler for fellesdører. Alle beboere får tilgang. I tillegg kan styret dele nøkler over en tidsbegrenset periode til de som måtte ha behov. Du slipper oppmøte og innhenting av nøklene, og du har oversikt over hvem, og hvor lenge de har tilgang. I tillegg kan beboere som ønsker det installere digital nøkkel på egen leilighetsdør.

Enkelt å bruke
Administreres i styreportalen

Tilgangsstyringen gjøres i styreportalen. Styret velger selv om beboerne får lov til å dele nøkler til fellesdører til håndverkere, familie eller gjester.

Krever ingen utskiftning av låser
Behold fysiske nøkler

De gamle nøklene vil fungere som før. Som beboer kan man velge om man vil bruke appen eller de vanlige, gamle nøklene.

Styrets ansvar om et trygt bygg
Økt sikkerhet

Få oversikt og kontroll på hvem som har tilgang til fellesdører. Gi midlertidig tilgang til hjemmetjenesten, vaskebyråer, avisbud, håndverkere eller servicepersonell.

KREVER INGEN UTSKIFTNING AV LÅSER

Behold fysiske nøkler

De gamle nøklene vil fungere som før. Som beboer kan man velge om man vil bruke appen eller de vanlige, gamle nøklene.

Doorbell
Den smarte mobile dørtelefonen

Fremtidens intercom er mobil. Få den smarte mobile intercomen og åpne dører for besøkende med telefonen - uansett hvor du er.

Den besøkende skanner ganske enkelt en QR-kode ved siden av døren, og du får beskjed på telefonen din om å slippe dem inn. Så enkelt er det!