I standard forretningsførerkontrakt inngår vanlig forretningsførsel med regnskapsførsel og perioderegnskap etter behov, innkreving av felleskostnader via avtalegiro, efaktura og ordinær giro, budsjettering, samt rådgivning overfor styret. Etter behov og ønsker kan representanter fra Sørlandet Boligbyggelag delta på generalforsamlinger og årsmøter som møteledere, eller for å presentere regnskap og budsjett. 

Vi har moderne og gode regnskapstjenester. Våre systemer gjør at styret enkelt via digitale løsninger kan godkjenne fakturaer, samt ha fullt innsyn i regnskapet til enhver tid. Dette forenkler styrearbeidet. Vi har erfarne ansatte med bred kompetanse, som kan gi god veiledning til styrene.

Klikk på brosjyren til venstre for å lese mer om hva vi kan tilby!