Et medlemskap i Sørlandet Boligbyggelag gir deg muligheten til å benytte deg av forkjøpsrett ved kjøp av boliger i tilknyttede borettslag. Det vil si at du får mulighet til å tre inn i bud som allerede er akseptert av selger, til samme pris og betingelser.

Utlysning av boliger på forkjøpsrett kan gjøres på to måter - fastprisavklaring og forhåndsavklaring.

Fastprisavklaring

Når boligen avklares etter den er solgt, annonseres den med fast pris, dvs. for den summen boligen er solgt for. Da kan du som medlem av Sørlandet Boligbyggelag fremsette krav om å tre inn i den avtale som er inngått mellom kjøper og selger. Dette kravet må fremsettes skriftlig overfor Sørlandet Boligbyggelag på eget skjema innen den frist som er satt. Skjemaet finner du på den aktuelle bolig i forkjøpsrettsportalen.Melding om å benytte forkjøpsretten på boliger utlyst med fast pris er bindende.

Dersom det er flere medlemmer som er interessert i boligen vil den gå til den med lengst ansiennitet. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag. Om flere andelseiere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir botiden i borettslaget som regel avgjørende.

Forhåndsavklaring

Boligen kan avklares før den er solgt. Dersom du er interessert i boligen må du melde din interesse innen meldefristens utløp. Interesse meldes via skjema som du finner i forkjøpsrettsportalen på den aktuelle bolig. Meldt interesse er ikke bindende.

Når boligen blir solgt vil Sørlandet Boligbyggelag kontakte de interesserte med forespørsel om de er interessert i å benytte forkjøpsretten. Ved en slik henvendelse må interessenten raskt ta stilling til om de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Boligen vil da tildeles den med lengst ansiennitet. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag. Om flere andelseiere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir botiden i borettslaget som regel avgjørende.