Storbysamarbeidet er en sammenslutning mellom boligbyggelagene SØBO, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, TOBB i Trondheim, Bate i Stavanger, BoNord i Tromsø/Harstad og Nobl i Bodø. Storbysamarbeidet gir deg som medlem i SØBO muligheten til å benytte din ansiennitet til å melde forkjøpsrett på boliger i de øvrige storbylagene (bortsett fra Bate i Stavanger).

SØBO gikk inn i samarbeidet 1. mars 2023, slik at du vil ikke få lenger ansiennitet enn dette ved bruk av forkjøpsrett hos samarbeidende boligbyggelag selv om du har lenger ansiennitet hos SØBO. Har du ansiennitet i SØBO fra etter 1. mars 2023, vil ansienniteten din være lik i SØBO og øvrige storbylag.

Dersom du bruker forkjøpsretten i andre boligbyggelag enn SØBO, må du også bli medlem i boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder samtidig ditt medlemskap og ansiennitet i SØBO.

Her finner du oversikt over boliger de enkelte boligbyggelagene i Storbysamarbeidet til enhver tid har ute på forkjøpsrett:

Usbl
Vestbo
BOB
TOBB
BoNord
Nobl