Du kan overføre medlemskapet ditt til nære familiemedlemmer, ektefelle eller samboer. Nære familiemedlemmer vil si slektninger i rett oppad og nedadstigende linje. Medlemskapet kan og overføres til søsken.

Når det gjelder overførsel til samboer må samboerskapet ha vart i minst to år.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Da må du huske å legge ved bekreftelse på slektskap og arvingers godkjenning av overførselen.

Overførsel av medlemskapet er gratis, men kontingenten for inneværende år må være betalt.

Jeg vil overføre medlemskapet fra
Medlemsnummeret finner du på faktura, min side eller medlemskortet
Jeg vil overføre medlemskapet til
Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.
Dokumentasjon

Dokumentasjon kreves kun ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall. Dokumentasjon kan også ettersendes per post til Sørlandet Boligbyggelag på: Rådusgata 14 PB: 382 4664 Kristiansand

Støttede filtyper: txt,doc,docx,pdf,jpg,gif,png,xslt (max: 20mb)
Støttede filtyper: txt,doc,docx,pdf,jpg,gif,png,xslt (max: 20mb)

Ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger.