Du kan overføre medlemskapet ditt til nære familiemedlemmer, ektefelle eller samboer. Nære familiemedlemmer vil si slektninger i rett oppad og nedadstigende linje. Medlemskapet kan og overføres til søsken.

Når det gjelder overførsel til samboer må samboerskapet ha vart i minst to år.

Ved ønske om overføring til andre enn nevnte, kan søknad med begrunnelse sendes post@sobo.no.

Du kan også bruke dette skjemaet for å overføre et medlemskap knyttet til et dødsbo. Ved overføring knyttet til dødsbo må skifte-/uskifteattest og godkjenning fra evt. øvrige arvinger vedlegges.

Overførsel av medlemskapet er gratis, men kontingenten for inneværende år må være betalt.

Hvis medlemskapet er koblet til en borettslagsbolig knyttet til SØBO, så kan ikke medlemskapet overføres uten at også boligen overføres.

Jeg vil overføre medlemskapet fra

Medlemsnummeret finner du på faktura, min side eller medlemskortet

Jeg vil overføre medlemskapet til

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.

Dokumentasjon

Dokumentasjon kreves kun ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall. Dokumentasjon kan også ettersendes per post til Sørlandet Boligbyggelag, Rådhusgata 14 B, 4614 Kristiansand

Støttede filtyper: txt,doc,docx,pdf,jpg,gif,png,xslt (max: 20mb)
Støttede filtyper: txt,doc,docx,pdf,jpg,gif,png,xslt (max: 20mb)

Ved overføring av medlemskap i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger.