Medlemsnummeret finner du på faktura, min side eller medlemskortet
Adressen du flytter fra

Ny adresse

Hvis du ikke oppgir en dato, vil adresseendringen gjelde fra dagens dato