Nyheter

Stort engasjement under generalforsamlingen

Det var god stemning og engasjerte innlegg på årets generalforsamling i SØBO. Årsrapport og regnskap ble enstemmig godkjent.
Publisert 26. mai. 2023

– Det er gøy med engasjement og det er bra med innspill som kan hjelpe oss i styret til å løfte SØBO ytterligere, sier styreleder Anne Wenche Emblem, som ønsket velkommen til generalforsamlingen på Thon Hotel Norge.

Hun og adm. dir. i SØBO, Kristian Råmunddal, loste de rundt 40 frammøtte gjennom sakslisten og sørget for at alle som ønsket det kom til orde. Flere i salen hadde sitt å si om fjorårets overskudd på 12 236 kroner etter skatt. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer skapte også debatt.

– SØBO har et veldig godt driftsresultat, men vi har tapt penger på to boligprosjekter; Justviklia og Broveien 2.  Det er veldig kjedelig. Når vi engasjerer oss i nye boligprosjekter, vil vi forsøke å begrense risikoen så mye som mulig, svarte Råmunddal da et par i forsamlingen uttrykte kritikk til SØBOs bruk av midler.

Det beskjedne overskuddet til SØBO å være skyldes nedskriving av aksjene i datterselskapet Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS på til sammen 7,5 millioner kroner i forbindelse med de to boligprosjektene.

Det ble også diskusjon da nytt styre skulle velges. Valgkomiteen hadde innstilt Jan Hestås som nytt styremedlem på bekostning av Vidar Lynnæs, som i flere år har vært varamedlem, men har kun hatt ett år som fast styremedlem.

– Et år i styret er lite, jeg ønsker å bli sittende. Det er mange saker jeg brenner for, sa Lynnæs.

Etter skriftlig votering ble det klart at han blir sittende i styret. Jan Hestås ble valgt som nytt varamedlem. Det nye styret består nå av: Styreleder Anne Wenche Emblem og styremedlemmene Mardon Drangsholt, Tom Henriksveen, Astrid Jansen (ny), Kristin H. Rønning, og Vidar Lynnæs. Varamedlemmer er Jan Hestås, Cecilie Milde, Joel Allan Pantin og Gert Holgersen (ansattes representant).

Helt på tampen av den rundt to timer lange samlingen informerte Råmunddal om ny strategi, merkenavnet SØBO, Storbysamarbeid og medlemsfordeler.

– SØBO ønsker å ta en tydeligere posisjon på Sørlandet, sa Råmunddal før han ønsket delegatene vel hjem.

Her finner du innkallingen til generalforsamlingen.