Nyheter

Søk midler til beboerundersøkelse

Borettslag og sameier kan søke om midler fra Miljøfondet for å gjennomføre spørreundersøkelser blant beboerne. Ønsket er at kartleggingen skal være med på å skape et bedre bomiljø.
Publisert 06. mar. 2023

HER kan du søke om midler fra Miljøfondet, samt foreslå kandidat til miljøprisen.

– Vi vil at beboere skal trives og føle seg trygge i boligen sin. Samtidig er vi opptatt av at de tiltak som gjennomføres bidrar til å redusere driftskostnader og på den måte øke verdien på den enkeltes bolig, sier teknisk sjef i SØBO, Odd Helge Moen. Dette er utgangspunktet for bomiljøundersøkelsen SØBO ønsker gjennomført. Det er utarbeidet en rekke spørsmål til styre og beboere som tar for seg alt fra utemiljø og sosiale møteplasser, lekeplassutstyr og renhold til møtevirksomhet, tilstand på bygg og inneklima.

– Beboere vil først bli spurt om hvordan de oppfatter dagens tilstand og deretter få mulighet til å si hvordan de skulle ønske det var. Det er mange fordeler med en slik undersøkelse; alle beboere får sagt sin mening, ikke bare styret på vegne av beboere, og det er mulig å svare anonymt, sier Moen. Ved å innhente all denne informasjonen fra beboere, kan SØBO utarbeide tiltaksplaner for det enkelte borettslag og sameie.

– Og vi kan rådgi videre. Når vi snakker om utbedringer for borettslag og sameier, er det ofte med tanke på rehabilitering – og det er viktig at boligen er i god stand – men for mange kan det sosiale være like viktig. Hyggelige møteplasser og sammenkomster er også med på å skape gode bomiljøer, sier Moen. Han håper mange benytter anledningen til å søke om miljømidler til gjennomføringen av spørreundersøkelsen/kartleggingen. Han legger til at kartleggingen er helt i tråd med FNs bærekraftsmål. – Her snakker vi virkelig om bærekraft, sier Moen. SØBO oppfordrer borettslag og sameier til å søke om midler fra Miljøfondet til beboerundersøkelsen. Fristen for å søke er 1. april.