De tre søstre

De tre søstre i Kanalbyen består av tre helt unike bygg, hvert med sin særegne personlighet.
Areal
28-185m²
Enheter
106
Eierform
Sameie
Boligtype(r)
Leilighet

Litt om prosjektet

Søstrene, som er hhv. 13 (S1), 14 (S2) og 15 (S3) etasjer høye vil romme til sammen 106 leiligheter i en flott miks av størrelser og planløsninger. Alle har fine uteplasser og gode vindusløsninger som gir mye lys og flott utsyn.

Størrelsene varierer fra 28 kvm til 185 kvm, og du finner store leiligheter også i de nedre etasjene så vel som små leiligheter i øvre sjikt.

Ordinær salgsstart var 26. september kl. 16.00, og som medlem i Sørlandet Boligbyggelag var det muligheter for forkjøpsrett. Fristen for dette er nå utløpt, men det er fortsatt leiligheter igjen!

På Odderøya, ytterst mot innseilingen, står de tre tårnene litt for seg selv, mellom skogen og sjøen. De tre bygningene varierer i form, uttrykk og materialitet, samtidig som de har et slektskap og danner
en samstemt helhet. Det varierte uttrykket bygger videre på den arkitektoniske identiteten og variasjoner som ligger i Kanalbyen, og tilfører samtidig noe nytt i komposisjonen av den nye bydelen. Bygningene er gitt hver sin arkitektur og varierte planløsning for å få frem de maksimale kvalitetene til hver enkelte plassering av bygningene og leilighetene. Det nordre (S1) og det søndre (S3) bygget har utenpåliggende
balkonger som gir dynamiske formuttrykk og har hver sin materialitet. Det midtre (S2) bygget er unik i sin form og fletter sammen hovedmaterialet fra sine søstre på hver side. Felles hovedinngang i det midtre bygget er inntrukket og markeres med en egen farge, for å danne en felles forplass og møteplass for beboerne på bygulvnivå. Det midtre bygget samler og forbinder videre mellom de to ulike uteromnivåene (plan 1 og 3). En felles kjellerbase for bil- og sykkelparkering og boder mellom og bak byggene i plan 1 og 2, inngår som del av det terrasserte «landskapet» fra bygulvnivå opp til gårdsromnivå og Odderøya.

Forkjøpsrett

Meldefrist for medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag utløp 26.09.22, men det er fortsatt ledige leiligheter.

Kontakt megler

Rolf R. Elieson
Eiendomsmegler
rolf@sormegleren.no
990 99 107

Rita Ommundsen
Eiendomsmegler
rita@sormegleren.no
990 99 108

Utbygger

Kanalbyen Eiendom AS