Bygger boliger for framtiden

På Tingsaker Torv ved Lillesand Senter planlegger eiendomsselskapet Horisont Utvikling framtidens boligprosjekt sammen med Sørlandet Boligbyggelag.
Areal
50-90 m2
Enheter
45
Eierform
Borettslag
Boligtype(r)
Leiligheter

Litt om prosjektet

– Byggetrinn 1 med 45 leiligheter, fellesarealer ute og inne, gjestehybler, felles stue, kjøkken, trimrom og base for hjemmebaserte tjenester. Går alt etter planen legges leilighetene ut for salg til våren og byggestart blir like over sommeren. Området det skal bygges på er regulert for til sammen 180 boliger, sier eiendomsutvikler Svein Kaldestad og administrerende direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen.

Prosjektet er planlagt bygget på sydsiden av Lillesand senter slik at beboere har lett tilgang til butikker, helsetjenester og kollektivtilbud.

Boligprosjektet kan organiseres som borettslag. Leilighetene blir fra 50 til 90 kvadratmeter og skal være for alle aldersgrupper. Leilighetene bygges slik at de tilpasses personer med funksjonshemminger og de som er avhengig av omsorgstjenester.

– Vi vil jobbe for å få inn beboere i alle aldersgrupper. Området er sentralt i forhold til kommunikasjon, butikker, helsetjenester, barnehage og skole og det ligger nært turterreng, understreker Kaldestad og viser tegninger av fire tre-etasjes bygg med 12 boenheter i hver.

– Vi skal bygge slik at det blir en åpen oase mot vakre Fasterdammen og grøntområde rundt. Vi ser for oss blant annet lysthus i hagen. Utearealet sammen med alle fellesrom vil bidra til et godt bomiljø og gi økt livskvalitet, i tillegg til at det blir et sosialt og trygt boområde for alle, sier Kaldestad.

Han har lang erfaring som eiendomsutvikler etter mange år som prosjektleder i Kruse Smith, og han har vært med på å bygge for beboere som ønsker ekstra service, blant annet Borettslaget Hovedgårdsparken i Vågsbygd og Sameiet Bystranda Park på Tangen i Kristiansand. Dette er boligprosjekter som har lykkes med tilrettelegging for sosialt fellesskap.

– Flotte boligkomplekser, begge deler, og vi mener Lillsand virkelig har behov for et prosjekt av denne typen. Vi håper vi kan få til et pilotprosjekt i Lillesand sammen med kommunen og Husbanken, sier Kaldestad.

Han og Godtfredsen mener at de med Tingsaker Torv tar på alvor at det stadig blir flere eldre i samfunnet, og at denne gruppen vil ha svært variert behov for ulike hjemmehjelpstjenester.

Kaldestad har med hjelp fra Universitet i Agder gjort beregninger på hva kommunen kan spare i omsorgsbudsjettet om beboere bor i bofelleskap, i forhold til at beboere ikke bor konsentrert.   

– Sett at 30 prosent av dem som flytter inn i første byggetrinn på Tingsaker Torv har middels omsorgsbehov – om lag seks timer i uken. Da viser beregninger at kommunen vil spare 1,75 millioner kroner årlig, opplyser Kaldestad.