Oppslutningen fra tillitsvalgte i borettslag og sameier var stor da Sørlandet Boligbyggelag inviterte til seminar.

Nyheter

Styrehumor og hverdagsjus

Seminar om hverdagsjus og samhandling i styrer kan være ustyrtelig morsomt.
Publisert 05. des. 2018

– Kanonspennende. Dette er 80 prosent nyttig og resten er bare moro. Jeg er veldig glad jeg får lov å være til stede, sa Trygve Helleren, styreleder i Tinnheia Terrasse Borettslag etter at han hadde hørt Reidar Hillesund foredra om dynamikken i et styre.

Trygve Helleren, styreleder i Tinnheia Terrasse Borettslag, var svært godt fornøyd med seminaret.

Hillesund fra Craftinghouse i Oslo skapte engasjement, humør og latter blant de over 200 styremedlemmene som deltok på Sørlandet Boligbyggelags seminar for borettslag og sameier.

På en mesterlig måte fikk Hillesund fram hvordan ulike personligheter kan skape et godt styre og også hvordan ulike personligheter kan skape dårlig stemning. Han snakket om ulike måter å kommunisere på, om hvordan noen dominerer og andre er for følsomme.

Åpenhet og ærlighet er de viktigste egenskapene hos styrerepresentanter. Innsikt i egen og andres personlighet og atferdsmønster er avgjørende for å utvikle god kommunikasjon, sa Hillesund.

I løpet av en halv time karikerte han den dominerende, den selvsikre, kontrollfreaken, den svake og den vennlige styrerepresentanten til full latter fra salen.

- Reidar Hillesund fra Craftinghouse skapte masse latter.

Sørlandet Boligbyggelag hadde og invitert avdelingsdirektør og advokat Henning Lauridsen fra NBBL. Han gav en kort innføring i styrenes ansvar, om årsmøter og generalforsamling. Han understreket blant annet at styrene må være nøye med at seksjonseiere ikke forskjellsbehandles, og han advarte mot korrupsjon, som for eksempel ved å motta gaver eller bli påspandert middag i forbindelse med innhenting av tjenester.

Lauridsen informerte om nye regler som gir beboere i sameier lovfestet rett til el-bilparkering, dette vil trolig også gjelde for borettslag. I regelverket heter det blant annet at styret må ha saklig grunn for å avslå en søknad om å etablere en ladeplass for elbil. I tillegg hadde han gode eksempler fra hverdagsjus i borettslag og sameier, det handlet blant annet om regler og lover angående dyrehold, dugnad, og korttidsutleie.

I framtiden vil trolig elbil-folket bli i flertall. Fra 2025 skal det bare selges utslippsfrie biler. Tenk framover, var Lauridsens klare råd.

- Hverdagsjus i borettslag og sameier var tema for foredraget til advokat Henning Lauridsen fra NBBL.

Dette er veldig nyttig informasjon for oss nye styremedlemmer, sa deltaker Jan-Erik Falck Johansen fra Amalienborg Aveny, sameiet som kun er ett år gammelt.

I tillegg til informasjon ble forsamlingen også servert middag.

- Jan-Erik Falck Johansen (t.v) fra sameiet Amalienborg Aveny og Per Inge Simonsen fra Åsane Borettslag syns det var masse nyttig informasjon å hente under seminaret.

Middagen er en viktig del av samlingen. Rundt bordet knyttes kontakter og ulike problemstillinger diskuteres."nbsp; Jeg har inntrykk av at deltakerne er godt fornøyd med hele pakkeløsningen, sier adm. dir. Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag.

- Ole Fritjof Godtfredsen (t.v) ønsket velkommen. Her sammen med Reidar Hillesund fra Craftinghouse.