Rundt 30 delegater var til stede under generalforsamlingen for Sørlandet Boligbyggelag på Thon Hotel Norge.

Nyheter

Stort engasjement under generalforsamlingen

Stort engasjement og god stemning på årets generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag. Årsrapport og regnskap ble enstemmig godkjent.
Publisert 27. mai. 2021

På snaue to timer loset administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen og styreleder Robert Helland-Olsen de rundt 30 frammøtte gjennom sakslisten.

Tallene viser at 2020 har vært et svært godt år; boligbyggelaget hadde et overskudd på over 10 millioner kroner før skatt, egenkapitalen har økt til nærmere 87 millioner kroner, selskapet har fått flere kunder, mer forvaltning og forretningsførsel og flere nye medlemmer.

Flere av delegatene uttrykte begeistring over de gode medlemsfordelene og Styreportalen engasjerte. Men debatten frisknet først til da det ble snakk om penger; om egenkapitalen på 87 millioner kroner og forslaget om å øke medlemskontingenten fra 200 til 250 kroner året.

– Hvorfor trenger Sørlandet Boligbyggelag mer penger, spurte flere av de frammøtte.

Godtfredsen og Helland-Olsen forklarte at boligbyggelaget ønsker økt kapital for å kunne bygge flere boliger.

– Kroner 50, er da heller ikke en formidabel økning, sa Godtfredsen.

Men han ble ikke hørt på av flertallet av de stemmeberettigede, som gikk inn for at kontingenten også i 2021 skal være på 200 kroner.

Under fjorårets generalforsamling etterlyste enkelte delegater et eget konsernregnskap og et regnskap for datterselskapet, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS. Formålet til Utviklingsselskapet er bygging av nye boliger, og er etablert for å redusere risikoen for Sørlandet Boligbyggelag.

Det er ikke et krav om at det utarbeides et konsernregnskap og at regnskapet for datterselskap legges fram for generalforsamlingen, men Sørlandet Boligbyggelag ønsker åpenhet, og i år ble disse regnskapene lagt ved som informasjon til generalforsamlingen.

Utviklingsselskapet har regnskapsteknisk sett, ikke hatt omsetning i 2020 selv om det er solgt 18 boliger. Byggeregnskapet er gjort opp etter fullført kontraktsmetode og inntektene blir inntektsført ved ferdigstilling av boligene i 2021. Utviklingsselskapet er ut fra dette gjort opp med et underskudd etter skatt på rundt 2,7 millioner kroner.

Generalforsamlingen godkjente ellers valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer. Det nye styret består av: Styreleder Robert Helland-Olsen, styremedlemmene Anne Wenche Emblem, Sven Arild Bransdal, Kristin Rønning, Pål Rake og Ingrid Næser. Varamedlemmer er Vidar Lynnæs, Cecilie Milde og Joel Allan Pantin.

 

Kort om året 2020:

Koronapandemien har i liten grad påvirket Sørlandet Boligbyggelag, som kan se tilbake på et svært godt år.

Ved utgangen av 2020 var egenkapitalen på nærmere 87 millioner kroner. Selskapet hadde et overskudd på i overkant av 10 millioner kroner i 2020.           

Forslag om å overføre 838 000 kroner av overskuddet til miljøfondet og drøye 7,5 millioner kroner til selskapets egenkapital, ble enstemmig vedtatt. 

Ved utgangen av 2020 hadde boligbyggelaget forvaltning og forretningsførsel for 11 570 boliger i 170 tilknyttede borettslag, 141 boligsameier og fem boligstiftelser. Dette er en økning på 640 boenheter siden 2019.

Årsmeldingen forteller at mange medlemmer benytter seg av medlemsfordelene. Tall fra 2020 viser at det ble registrert en omsetning på 36,4 millioner kroner i medlemsfordelsbedriftene. Tilsvarende omsetning året før var på 27,5 millioner kroner.

Tross gode rabatter og bonuser hos lokale og nasjonale forhandlere, er den viktigste medlemsfordelen forkjøpsretten. Av 636 eierskifter i tilknyttede borettslag, ble forkjøpsretten benyttet i 198 av dem i fjor.

Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 16 739 medlemmer, 7844 av disse bor i boliger tilknyttet boligbyggelaget. I 2020 økt medlemstallet med 462.

Signert protokoll fra generalforsamlingen.

Kortversjon årsberetning og regnskap 2020.