Nyheter

Stor interesse for styrearbeid

Tillitsvalgte ser behovet for økt kunnskap og kompetanse. Over 70 nyvalgte og ikke helt nyvalgte styremedlemmer deltok på grunnkurs i styrearbeid
Publisert 05. des. 2017

Tillitsvalgte ser behovet for økt kunnskap og kompetanse. Over 70 nyvalgte og ikke helt nyvalgte styremedlemmer deltok på grunnkurs i styrearbeid i slutten av november.

Det omlag tre timer lange kurset var skreddersydd for nye tillitsvalgte i borettslag og sameier som Sørlandet Boligbyggelag er forretningsfører for.

- Oppslutningen fra tillitsvalgte i borettslag og sameier var stor, da Sørlandet Boligbyggelag inviterte til grunnkurs i styrearbeid.

Kurset var en av flere godt besøkte samlinger i regi av Sørlandet Boligbyggelag denne høsten. Grunnkurset hadde blant annet temaer som styrets ansvar og oppgaver, samarbeid mellom boligselskap og forretningsfører, styreportalen og planlegging og gjennomføring av generalforsamling/sameiermøte.

-- Vi inviterte til grunnkurs, men ser at enkelte erfarne styrerepresentanter meldte seg på kurset. Det er hyggelig. Hensikten er blant annet å gi styremedlemmene trygghet i sitt arbeid, og komme med gode råd og informasjon. Vi er glade for den store interessen, og jeg har inntrykk av at deltakerne er godt fornøyd med utbyttet de fikk, sier administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen.

- Ole Fritjof Godtfredsen informerte blant annet om styrets ansvar og oppgaver.

Han var foredragsholder sammen med regnskapssjef hos Sørlandet Boligbyggelag, Svein Akselsen.

- Hvem kan sitte i et styret, og hvor lang er en styreperiode? Dette var et -par av spørsmålene Godtfredsen både stilte og svarte på da han informerte om styrets ansvar og oppgaver.

- En ordinaelig;r styreperiode er to år, jeg har gjort ære på et styremedlem med en vase for sin tjeneste gjennom 40 år. Jeg kommer gjerne med vase når dere har passert styregjerning gjennom 40 år, sa han muntert.

Han informerte videre om protokollførsel, referat og hvordan styret bør informere beboere. Dette engasjerte kursdeltakere. Alle var enige om at informasjon til beboerne er viktig, men alt som kommer opp på et styremøte skal ikke nødvendigvis formidles videre til alle. Godtfredsen viste også til lovparagrafer om taushetsplikt og lojalitet.

- Regnskapssjef Svein Akselsen informerte blant annet om styreportalens funksjoner.

- Samhandling mellom boligselskap og forretningsfører er viktig, understreket Akselsen, da han innledet sitt foredrag.

Han fokuserte blant annet på gode rutiner, som gjør at forretningsfører jobber effektivt, slik kan borettslag og sameier kan tilbys gunstige forretningsføreravtaler.

Bruken av det elektroniske verktøyet, Styreportalen, er et bidrag til enklere, raskere og mer effektiv forretningsførsel.- Av de 260 boligselskapene Sørlandet Boligbyggelag er forretningsfører for, bruker over 240 portalen.

- Portalen gjør det enklere for lagene å ha en oversikt over regnskap og styredokumenter, viste Akselsen, som lot deltakerne se hvordan portalen blir tilpasset det enkelte borettslag og er passordbeskyttet.