Nyheter

Stødig generalforsamling i solid selskap

Sørlandet Boligbyggelag er et stødig selskap i god utvikling – det ble bekreftet på generalforsamlingen
Publisert 24. mai. 2016

Sørlandet Boligbyggelag er et stødig selskap i god utvikling det ble bekreftet på generalforsamlingen.
Adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, og styreleder Robert Helland-Olsen loset de fremmøte effektiv og profesjonelt gjennom årets generalforsamling.

På under en time loset administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen og styreleder Robert-Helland Olsen de 46 delegatene gjennom årsberetning og regnskap. Tallene viser et solid selskap med god drift og god økonomi.
Ved utgangen av 2015 var egenkapitalen 61,9 millioner kroner. Selskapet hadde for øvrig et overskudd på rundt 3,8 millioner kroner etter skatt i 2015.
Forslag om å overføre 370 000 kroner av overskuddet til miljøfondet og 3,3 millioner kroner til selskapets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Utleie av første etasje?
årsberetning, regnskap og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer og styreleder ble enstemmig godkjent.
Administrasjonen i boligbyggelaget fikk også applaus for arbeidet som ble utført i 2015.

Godtfredsen kunne for øvrig fortelle at Sørlandet Boligbyggelag har fått henvendelser fra noen som vil kjøpe Rådhusgata 14. Styret har besluttet at Boligbyggelaget fortsatt skal eie sitt eget bygg og at det vurderes påbygg og vurderes utleie av første etasje.

Aktiv i rehabilitering
årsberetningen viser at Sørlandet Boligbyggelag er en viktig aktør ved rehabilitering av eksisterende boliger. Teknisk avdeling foresto i 2015 prosjektering og byggeledelse ved rehabiliteringen av blant annet borettslagene Kollen, Stjernehus, Høybygg og Moen.
I 2015 ble fem nye boligprosjekter med til sammen 172 boliger lagt ut for salg med forkjøpsrett for medlemmer; to byggetrinn på Barbu Brygge i Arendal, Broveien i Vågsbygd og to prosjekter i Randesund.

46 delegater deltok under generalforsamlingen for Sørlandet Boligbyggelag på Scandic Bystranda Hotel.

Nær 15 000 medlemmer
Ved utgangen av 2015 hadde boligbyggelaget forvaltning og forretningsførsel for 8652 boliger i 157 tilknyttede borettslag, 13 frittstående borettslag, 59 boligsameier og tre boligstiftelser. Dette er en økning på 391 boenheter siden 2014.

Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 14 932 medlemmer, 7368 av disse bor i boliger tilknyttet boligbyggelaget.

Gjenvalg
Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling på gjenvalg av styreleder Robert-Helland-Olsen.

Takk for tilliten. Det er utrolig morsomt å være en del av denne organisasjonen, sa Helland-Olsen.

Det det ble også gjenvalg av styremedlemmene Jon Sverre Berg (Tinnbo Borettslag), Berit Ommundsen (Smiedalen Terrasse Borettslag). Det nye styret består for øvrig av Anette Høgeli (Tinnbo Borettslag), Anita Nymo (Guldmand Brygge, Grimstad) og øyvind Sund. Varemedlemmer er Sven Arild Bransdal (Stjernehus Borettslag) , Vidar Lynnæs (Borettslaget Jærnes Terrasse Borettslag) og Cecilie Milde (Kongsgårdsletta Borettslag).

Einar Dyrholm ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen.