Nyheter

Sørlandet Boligbyggelag blir en del av Storbysamarbeidet

På en ekstraordinær generalforsamling 13. februar ble det vedtatt at Sørlandet Boligbyggelag åpner opp for felles forkjøpsrett med andre boligbyggelag.
Publisert 17. feb. 2023

Resultatet av dette er at vi trer inn i det som kalles Storbysamarbeidet. Storbysamarbeidet er en allianse mellom boligbyggelagene TOBB i Trøndelag, Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og BoNord i Tromsø og Harstad.

– Dette gir medlemmer tilgang og forkjøpsrett til rundt 80 000 boliger i store deler av landet – inkludert de andre universitetsbyene i Norge. Alle medlemmer av Sørlandet Boligbyggelag vil få ansiennitet hos Usbl, Tobb, Nobl, BoNord, BOB og Vestbo fra 1. mars 2023, datoen for når samarbeidet formelt starter. På nåværende tidspunkt gjelder ikke forkjøpsretten for boliger tilknyttet Bate i Stavangerregionen.

Samarbeidet vil også gi gode muligheter for videre utvikling og erfaringsutveksling med noen av de mest fremtidsrettede boligbyggelagene i Norge, sier adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Kristian Råmunddal. Storbysamarbeidet ble etablert i 2008 som et strategisk samarbeid mellom noen av de største boligbyggelagene i Norge. Sørlandet Boligbyggelag har lenge ment at det ville være nyttig å delta. – Da den formelle invitasjonen kom før jul, gikk styret enstemmig inn for å bli med i samarbeidet. Formelt betyr dette at Sørlandet Boligbyggelag får en eierandel og styrerepresentant i selskapet Storbybolig AS, sier Råmunddal. Sørlandet Boligbyggelag ønsker å ta en tydelig posisjon som et attraktivt og fremtidsrettet boligbyggelag på Sørlandet. Mulighet for erfaringsutveksling, nettverksbygging og samarbeid med noen av de største og ledende aktørene i Norge, vil bety mye for vår videre utvikling. – Vi gleder oss til å være en aktiv deltaker i Storbysamarbeidet, sier Råmunddal.

For medlemmer og kunder vil samarbeidet gi fordeler som:

  • Forkjøpsrett til boliger i Oslo/Østlandet, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø
  • Nye digitale løsninger for HMS, internkontroll og vedlikeholdsplanlegging
  • Raskere tilgang på andre nye produkter og tjenester
  • Gode løsninger for oppfølging, sikring og innkreving av felleskostnader for boligselskapene
  • Sørlandet Boligbyggelag blir en enda mer fremtidsrettet medlemsorganisasjon
    og samarbeidspartner