Nyheter

Produsent advarer mot brannfarlige varmtvannsberedere

Det er tanker produsert mellom 2009 og 2011 det er funnet feil på. I 2013 sendte selskapet ut en advarsel om risiko for overoppheting.
Publisert 23. mai. 2016

Det er tanker produsert mellom 2009 og 2011 det er funnet feil på. I 2013 sendte selskapet ut en advarsel om risiko for overoppheting i den elektriske tilkoblingen på varmtvannsberederne.

Advarer mot disse tankene

For å kontrollere om problemet angår din varmtvannsbereder, se merkelapp under det grå, avtagbare lokket på toppen av berederen, om den har en av disse merkingene:

Super S 120 2kW
Produktnummer: 800 0501
Produsert: 01/04/2010 31/01/2011

Super S 200 2kW
Produktnummer: 800 0502
Produsert: 01/04/2010 31/01/2011

Super SE 200 2kW
Produktnummer: 800 0516
Produsert: 01/04/2010 31/01/2011

Super SX 150 2(+2) kW
Produktnummer: 800 0601
Produsert: 01/04/2010 31/01/2011

Super S 300 3kW
Produktnummer: 800 0503
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010

Super SX 200 3(+3) kW
Produktnummer: 800 0602
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010

Super SX 300 3 (+3) kW
Produktnummer: 800 0603
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010

Super SC 150 3kW
Produktnummer: 800 0801
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010

Super SC 200 3kW
Produktnummer: 800 0802
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010

Super SC 300 3kW
Produktnummer: 800 0803
Produsert: 01/06/2009 31/12/2010