Regnskapssjef Svein Akselsen håper mange vil bruke Portalen som det gode verktøyet det er, men understreket også at alle må gå fram i sitt tempo.

Nyheter

Portalen engasjerer

Spørsmålene haglet og superlativene var mange under kurset om den elektroniske Portalen til Sørlandet Boligbyggelag.
Publisert 23. nov. 2018

Veldig nyttig kurs. Vi bruker Portalen i dag til blant annet godkjenning av fakturaer, men vi ser jo at mulighetene er mange, sa Dag Thorbjørnsen, styreleder i Svarttjønnveien Borettslag på Eg.

Leif Gunnar Vigebo, Inger Lerøen og Kari Elise Log fra Gislemyrveien 2-4 Borettslag i Vågsbygd var også godt fornøyde med kurskvelden om bruk av Portalen som Sørlandet Boligbyggelag arrangerte for styremedlemmer.

Fint med et kurs hvor vi kan stille spørsmål. Portalen er relativt ny for oss, og vi trenger opplæring, sa de tre.

- Leif Gunnar Vigebo, Inger Lerøen og Kari Elise Log fra Gislemyrveien 2-4 Borettslag i Vågsbygd syns de hadde god nytte av kurskvelden.

Vi kommer fra et helt nytt sameie med kun 21 boenheter, Fagermoen 3 på Nodeland. Det ble stiftet 19. desember i fjor. Vi er dermed nye i bransjen, og da er det godt med informasjon. Vi har brukt Portalen i det små, men ser at mulighetene er mange, sa Iver Netland, styreleder i det nye sameiet.

Jorunn Larsen Skeie fra Borettslaget Krosseveien 16 og Arne Konradsen fra Grim Borettslag - Kaptein Kragsvei, så også de mange mulighetene med Portalen.

Det er ikke alle som bruker data hos oss. Det er en utfordring, vi i styrene må sørge for at alle beboere får informasjon; også de som ikke bruker Portalen, sa de to i pausen før det braket løs med siste del av programmet for de rundt 250 deltakerne.

- Interessen for Portalen er stor nærmere 250 styrerepresentanter og ansatte i Sørlandet Boligbyggelag deltok på kurskvelden.

I nærmere tre timer ble de guidet gjennom ulike bruksområder for Portalen, om fornyelser og styrene ble oppfordret til å gjøre en ekstra innstas slik at alle eierne godtar elektronisk kommunikasjon.

"ndash;"nbsp; Vi har en gulrot, sa Gert Holgersen under sitt foredrag, og fortalte at Miljøfondet hadde bevilget 100 000 kroner i premier til de boligselskapene hvor flest beboere godtar elektronisk kommunikasjon før 20. januar 2019.

Holgersen viste også hvordan man logger inn med brukernavn og passord, hvordan man legger inn nye adresser og telefonnummer, noe han for øvrig oppfordret alle til å gjøre. Underveis haglet spørsmålene og de frammøtte fikk kvikke svar. I tillegg kunne Holgersen fortelle at i forbindelse med satsing på Portalen er det opprettet en egen e-postadresse; portal@sbbl.no.

Til denne adressen sender dere spørsmål som dukker opp i forbindelse med bruk av Portalen. Vi er der for å hjelpe dere, la han til.
- Det ble full applaus da adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, ønsket velkommen, og kunne fortelle at nærmere 250 personer var tilstede.

Alle boligselskap som Sørlandet Boligbyggelag er forretningsfører for fikk også tilbud om gratis epostadresse, som kan legges ut på Portalen. Adressen blir da navnet på boligselskapet@sbblkunde.no

Under siste del av kurskvelden gikk regnskapssjef Svein Akselsen blant annet gjennom hvordan dokumenter brukes i Portalen, kort om faktureringsgodkjenning og nytten av økonomirapporter.

Han opplyste at Portalen heretter kan være planleggingsverktøyet i forbindelse med årsoppgjør og generalforsamling. Regnskapssjefen kunne også fortelle at fra 2019 kan styrehonorarer og andre godtgjørelser legges inn i Portalen.
- Styreleder Iver Netland i det nye Sameiet Fagermoen 3 på Nodeland fikk gode svar av Anne Berit Neset Egeland fra Sørlandet Boligbyggelag.

Selv om det blir ganske mye på en gang en slik kveld, så er vi overbevist om at dette blir enklere for styrene! Men ta det i det tempo som passer dere, sa Akselsen til forsamlingen som hadde en blanding av angst, spenning og nytt mot da de gikk fra Scandic Bystranda.