Nyheter

Planlegg vedlikeholdet - ta sikkerheten på alvor

Nærmere 100 styrerepresentanter var til stede på teknisk kurs.
Publisert 16. nov. 2017

Nærmere 100 styrerepresentanter var til stede på teknisk kurs. Utvidet teknisk avtale med vedlikeholdsplan, internkontroller, vannlekkasjer, forsikringsrabatter og brannvern var blant temaene.

Nærmere 100 styrerepresentanter deltok på teknisk kurs.

I nærmere tre timer ble styremedlemmer i borettslag informert av Sørlandet Boligbyggelags tekniske avdeling, som arrangerte kurset.

- Slike kurs er svært viktig,- understreket Trygve Helleren, styreleder i Tinnheia Terrasse Borettslag.

Han påpekte overfor forsamlingen at styrene har et stort ansvar.

-- Det er styrets ansvar at sikkerheten er så god som mulig. Vårt styre tar dette svært alvorlig; noe gjør vi selv andre oppgaver setter vi vekk til eksperter. Internkontroll-mappen er et veldig godt verktøy, kommenterte Helleren da Ørjan Vegusdal viste fram internkontrollmappen.

Trygve Helleren reiste seg og fortalte forsamlingen at styrene har et stort ansvar. Han er styreleder i Tinnheia Terrasse Borettslag, og har vært det helt siden borettslaget var innflyttingsklart for 12 år siden.

-- Ved grundig bruk av mappen sørger dere for å ha et godkjent HMS system i deres boligselskap. Mappen er et svært godt hjelpemiddel, og den kan kjøpes gjennom oss, sa Vegusdal.

Teknisk sjef Odd Helge Moen fortalte også mer om vedlikeholdsplanen og den tekniske avtalen. Avtalen som gir økt service og bistår styrene i arbeidet med å ta vare på bygningsmassen og planlegge vedlikehold.

Odd Helge Moen informerte blant annet om teknisk utvidet avtale, som kan hjelpe boligselskaper med vedlikeholdsplanlegging.

Det nye er at utvidet kontrakt også gir rabatt på forsikringspremien i Totalforsikringen. Andre tiltak som er viktige for å holde forsikringspremien nede er blant annet innstallering av vannstopper, vannsjekk og el-sjekk.

Tema vedlikehold og vannlekkasjer førte for øvrig til en rekke spørsmål; om hvem som er ansvarlig; beboer, boligselskap, utbygger. Og er det en forsikringssak, og hva med garanti?

Lars Ørjan Vegusdal anbefalte alle styrer å anskaffe seg internkontrollmappa.

- Det er boligselskapet som har ansvar for boligen, det vil si at styret er ansvarlig. Men vi bistår gjerne. Anbefalingen vår er at dere inngår en utvidet teknisk avtale med oss, så kan vi sammen med dere blant annet lage en vedlikeholdsrapport for bygninger og fellesarealer.

Rapporten forteller i tekst og bilder om tilstanden. Rapporten blir et godt verktøy i planleggingen av fremtidig vedlikehold og belyser kostnadene for dette. Sikkerhet og branntekniske forhold vurderes også, sier Moen.

Vegusdal informerte- også om viktigheten av brannforebygging, og om hvilke krav det er til røykvarslere og slokkeutstyr i leiligheter.

I den anledning fortalte Kai Gunnar Andersen i Gullveien 11 borettslag sin historie fra 2002 til skrekk og advarsel.

- Det var midt på natta brannen startet, en brann som ble svært dramatisk for alle oss i høyblokka. En person omkom og flere ble sendt til sykehuset med røykskader. Min kone og jeg var de siste som kom ut fra blokka. Vi bor i 10. etasje, og da vi åpnet døren ut til gangen veltet røyken mot oss. Etter denne dramatiske opplevelsen har vi sørget for god brannsikkerhet; store alarmklokker i alle leiligheter, slokningsutstyr, at rømningsveiene er gode, full oversikt over alle beboere med mobilnummer plassert ved utgangsdøren til hjelp for politi ved en eventuell brann og vi har jevnlig med brannøvelser. Dette er bare noen av tiltakene, sier Andersen.

I 2002 våknet Kai Gunnar Andersen opp til en dramatisk brann i boligblokka i Gullveien 11 Borettslag.

Han kom også med en bønn til alle boligselskaper om å ta brannforebygging på alvor.

- Ja, det var en dramatisk brann, sa Vegusdal - og takket Andersen som viste hvor dramatisk det kan bli, og hvor viktig det er å være føre var.