Regnskapssjef Svein Akselsen understreket hvor viktig godt samarbeid er.

Nyheter

«Nye» styrerepresentanter kurses

Temaer om styrets mange oppgaver og bruken av den nettbaserte styreportalen engasjerte en fullsatt sal av styrerepresentanter.
Publisert 01. nov. 2019

Veldig flott med så stort fremmøte når vi arrangerer en kurskveld, sa adm dir Ole Fritjof Godtfredsen, da han ønsket forsamlingen velkommen.

Han og kollega regnskapssjef Svein Akselsen understreket også etter kurs kvelden at de setter veldig pris på forsamlingens store engasjement.

- Godt besøkt kurskveld for nye styremedlemmer i selskaper som har sin forretningsførsel hos Sørlandet Boligbyggelag.

Jeg er ny i borettslag og ny i styret så dette kurset er midt i blinken for meg. Her får vi en veldig fin innføring i styrearbeid, ikke minst har det vært nyttig med litt grunnleggende opplæring på regnskap. Det er også fint å bli bedre kjent med Sørlandet Boligbyggelag, sier Kristine Kolloen Nilsen fra Kjerrheia 12 Borettslag.


Jeg er helt ny i styret og tar til meg alt som blir sagt. Veldig bra, sier Kristine Kolloen Nilsen fra Kjerrheia 12 Borettslag.

Sairan Palani og Anette Vetrhus fra sameiet Dvergsnesåsen 73-83 er også nye i styret, og samstemmer med Kolloen Nilsen.

Veldig interessant og nyttig, sier de etter å ha hørt Godtfredsen foredra om styrets ansvar og oppgaver."nbsp; Det handlet som styresammensetning, om styreperiode, om protokoll og vedtak.

- Sairan Palani (t.v.) og Anette Vetrhus fra sameiet Dvergsnesåsen 73-83 er takknemlige for at Sørlandet Boligbyggelag arrangerer slike kurskvelder.

Hvilke mål har dere og hva drømmer dere om å få gjort i deres styreperiode? Tenk litt på dette sammen med sidemannen, oppfordret Godtfredsen de frammøtte til.

Han trengte ikke be de to ganger; det summet overalt i salen.

Engasjementet var generelt stort, og det ble stilt en rekke spørsmål fra salen; har styreleder dobbeltstemme, hva med korttidsutleie og skal et nytt styre registreres i Brønnøysundregisteret var noe av det de fremmøtte lurte på.

- Det var regnskapssjef Svein Akselsen og adm. dir. Ole Fritjof Godtfredsen"nbsp; fra Sørlandet Boligbyggelag som var foredragsholdere under kurskvelden. Det er flott med stort engasjement og mang spørsmål fra salen med det var ikke lett for Ole Fritjof og Svein å holde tidsplanen.

De fikk svar. Styreleder har dobbeltstemme bare dersom det er stemmelikhet, det er tillatt å leie ut leiligheten i 30 dager uten tillatelse fra styret og ja, et nytt styre skal registreres i Brønnøysund, men det ordner Sørlandet Boligbyggelag.

Det er viktig at vi har et godt samarbeid med dere. Vi ønsker alltid å gjøre det beste og gode rutiner viktig for et godt resultat, understreket regnskapssjef Svein Akselsen som også gav en kort innføring i fakturagodkjenning, om lønn og regnskap.

Regnskapssjef Svein Akselsen understreket hvor viktig godt samarbeid er.

De fremmøtte ble også kurset i hvordan bruke styreportalen, som for øvrig nå blir brukt av alle boligselskapene.

Det er avgjørende at styrerepresentantene i boligselskapene er kompetente og oppdaterte, de gjør en veldig viktig jobb, sier Ole Fritjof Godtfredsen.