Disse blide damene treffer du på kundesenteret til Polar Kraft.

Nyheter

Ny strømavtale for medlemmer

Den mangeårige medlemsfordelsavtalen på strøm med LOS blir fra 1. april erstattet med en ny og attraktiv avtale med Polar Kraft.
Publisert 30. mar. 2023

– Høye strømpriser de siste årene har fått oss til å vurdere nye avtaler, og vi kan nå tilby SØBO strøm fra leverandøren Polar Kraft. SØBO strøm er for alle medlemmer og vil også være tilgjengelig for fellesstrøm til alle borettslag og sameier vi forvalter, sier adm. dir. Kristian Råmunddal.

Polar Kraft har i flere år har hatt en strømavtale for medlemmer tilknyttet andre boligbyggelag. Avtalen er en blanding av spot og prissikring, noe som over tid har vist seg å være en gunstig avtale.

Prisen er lik hele måneden, det er ingen forskuddsbetaling og ingen bindingstid for medlemmer. Du får også 2 prosent medlemsbonus på strømforbruket. Når et boligselskap inngår avtale om medlemsstrøm beregnes det også 2 prosent bonus på strømforbruket, som går til direkte fradrag på faktura.

– SØBO strøm bestiller du via våre nettsider eller i appen som vil være tilgjengelig fra 1. april. SØBO Strøm ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør, sier Råmunddal.

Strømavtalen er basert på samme prinsipp som Polar Kraft benytter overfor store industrikunder.

– Vi kjøper inn store strømvolum, forvalter volumet basert på utsiktene fremover og kombinerer dette med spotprisen i ditt prisområde. På denne måten gir SØBO strøm en samlet pris for hver måned som er en blanding av prissikring og spotpris, forklarer salgssjef Frank Sundermeier i Polar Kraft.

Polar Kraft sin ambisjon er å ha en pris som er lavere enn en tilsvarende spotprisavtale over en periode på 3 år, noe også prishistorikken viser at de klarer.

– I høyprisårene 2021 og 2022 klarte avtalen å levere hhv. 16 og 21 øre/kWh lavere en tilsvarende spotavtale. Vi hjelper også gjerne både medlemmer og boligselskaper med uforpliktende prissammenligning. 

– Vi har flere tusen kunder på tilsvarende produkter i andre boligbyggelag. Dersom ikke avtalen hadde vært god, ville vi fått beskjed. Et viktig element i avtalen er at SØBO Strøm-prisen er lik hele døgnet og hele måneden, sier Sundermeier.

SØBO STRØM

  • 2 prosent medlemsbonus på strømforbruket
  • Blanding av spotpris og prissikring
  • Samme strømpris hver time, hver dag hele måneden
  • Ingen bindingstid
  • Prisen settes etterskuddsvis innen den 10. påfølgende måned
  • Fastbeløp 39 kroner hver måned
  • Sikringsgrad er 0–70% (ofte mindre på sommer og mer på vinter)
  • Polar Kraft-appen for oversikt over forbruk og kostnader
  • Gjennomfakturering, dvs strøm og nettleie på samme faktura

HER for å bestille SØBO strøm.