Nyheter

Ny langsiktig avtale mellom SØBO og Sparebanken Sør

Sparebanken Sør blir ny hovedbankforbindelse for SØBO de neste 3 årene, med mulighet for 3 års forlengelse. I den nye samarbeidsavtalen har Sparebanken Sør strukket seg langt for å gi et best mulig tilbud til borettslag og sameier med tilknytning til SØBO. Resultatet er en totalavtale med attraktive betingelser på lån og innskudd. Boligselskapene får et dedikert og motivert kundeteam i banken, med god kjennskap til boligselskapenes egenart.
Publisert 26. okt. 2023

Valg av hovedbankforbindelse ble vedtatt av SØBO sitt styre 24.10.23. Den nye avtalen er et resultat av en anbudsprosess der SØBO fikk tilbud fra fire konkurrerende banker. Styret valgte å gå videre i en finalerunde med to av bankene, som begge gav svært gode tilbud. Konkurransen var tøff helt til sluttspurten. Etter en grundig vurdering valgte styret å gjøre en langsiktig avtale med Sparebanken Sør. For SØBO er det gledelig at vi kan videreføre vårt kundeforhold hos Sparebanken Sør. Samtidig er det viktig å understreke at det videre samarbeidet bygger på en helt ny avtale med andre rammer og betingelser enn tidligere.

I praksis betyr den nye avtalen at boligselskapenes driftskontoer videreføres hos Sparebanken Sør, med nye betingelser. Alle boligselskap med lån hos Sparebanken Sør får nye og oppdatere betingelser på sine lån. Nærmere informasjon kommer fra banken og SØBO. Andre boligselskaper kan fritt velge om de ønsker å benytte det fremforhandlede lånetilbudet. For boligselskap med mye kapital, vil det også være gode muligheter for langsiktig sparing med attraktive betingelser. 

I tiden fremover vil SØBO ta kontakt med boligselskapene med nærmere informasjon om den nye bankavtalen. Formelt gjelder avtalen fra 01.01.24. men vi ser for oss en gradvis implementering frem mot denne datoen. Vi ser frem til å presentere et helhetlig banktilbud med attraktive betingelser for våre kunder!