Nyheter

Nå kan du kalle oss SØBO

Fra 1. mars benyttes SØBO som nytt merkenavn for Sørlandet Boligbyggelag.
Publisert 28. feb. 2023

– Vårt formelle navn er fortsatt Sørlandet Boligbyggelag, men vi ønsket en kortversjon som er enkel å bruke og lett å huske. Vi har derfor endret merkenavnet fra SBBL til SØBO, sier adm.dir Kristian Råmunddal i Sørlandet Boligbyggelag.

Endringen er en del av strategiprosessen for Sørlandet Boligbyggelag som har resultert i en ny strategiplan.

– Vi skal ta en mer tydelig rolle som Sørlandets største boligbyggelag. Lanseringen av SØBO er en del av dette arbeidet, sier Råmunddal.

– Styret har vært tydelige på at Sørlandet Boligbyggelag skal være vårt formelle navn. Samtidig trengte vi en forkortelse som var enklere å bruke og huske enn SBBL. Dermed har vi sett på andre mulige kortversjoner av Sørlandet Boligbyggelag. Etter en grundig vurdering besluttet et enstemmig styre at SØBO var det beste alternativet. Navnet er en tydelig forkortelse av Sørlandet Boligbyggelag. Samtidig kan det bli godt kjent som et selvstendig merkenavn.

Vi ser også at andre boligbyggelag i storbyene bruker tilsvarende forkortelser, som for eksempel OBOS i Oslo, BOB i Bergen og TOBB i Trondheim. SØBO føyer seg godt inn i denne rekken, sier Råmunddal.

Sørlandet Boligbyggelag har sin historie tilbake til 1945 og ble først etablert som Kristiansands Bolig- og Byggelag (KBB), senere endret til Kristiansand og Omegn Boligbyggelag, eller KOBB som de fleste sa. Etter fusjonen med Agder Boligbyggelag i 2009 ble det nye navnet Sørlandet Boligbyggelag (SBBL).

– Forkortelsen SBBL har blitt lite brukt, og har ikke ordentlig etablert seg blant folk. SØBO skal bli minst like godt kjent som KOBB, sier Råmunddal.

Boligbyggelaget har også fått ny logo og grafisk profil, som bygger videre på det som er kjent fra før. Medlemsbladet har byttet navn til SØBO magasinet. En arbeidsgruppe, med representanter fra alle avdelinger, har vært engasjert i arbeidet med ny kommunikasjonsplattform, som har resultert i en ny visjon; Sammen skaper vi trygge rammer for gode hjem!

Dette er et godt utgangspunkt for å jobbe videre med satsingsområdene som styret har vedtatt i strategiplanen for 2023-2025:

Medlemsutvikling: SØBO skal ha en tydelig posisjon som Sørlandets største boligbyggelag med forkjøpsrett og andre attraktive medlemsfordeler for medlemmer i alle aldre og livssituasjoner.

Boligforvaltning: SØBO skal være en ledende tilbyder i vår region på forretningsførsel, regnskap og tekniske tjenester til borettslag og sameier.

Boligutvikling: SØBO skal være aktivt involvert i attraktive og bærekraftige boligprosjekter på Sørlandet.

Er du ikke medlem ennå?

Meld deg inn her