Kristin Rønning i tildelingsutvalget for Miljøfondet (t.v) kunne overrekke styreleder Bente Gashi og styremedlem Anne Celin Nicolaisen miljøprisen. Her også sammen med sekretær i tildelingsutvalget Odd Helge Moen.

Nyheter

Miljøpris for bergvarmeprosjekt

Borettslaget Tinnheiveien 7 fikk årets miljøpris for å utnytte energien som er lagret langt nede i fjellet.
Publisert 23. mai. 2024

– Borettslaget har gått fra fyrkjeler til bergvarme – et helt riktig miljøprosjekt. Bergvarme er bærekraftig, og vi er imponerte over det borettslaget har gjort – så imponerte at vi ikke var i tvil om hvem som skulle tildeles årets miljøpris, så Kristin Rønning i tildelingsutvalget for Miljøfondet.

 Borettslag har byttet ut gammel fyrkjele drevet av biodiesel med miljøvennlig bergvarmepumpe som henter varme nede i grunnfjellet. Borettslaget som består av en ti-etasjers høyblokk med 40 boenheter, har boret fire energibrønner på 200 meters dybde.

– Denne prisen har dere virkelig fortjent, sier Rønning og overrakte 30 000 kroner og et kunstverk av Frank Brunner til styreleder Bente Gashi og styremedlem Anne Celin Nicolaisen i borettslaget.

– Tusen takk. Vi er fantastiske glade for at alle beboerne ville være med på dette. Tilbakemeldingene er utelukkende positive, sier Gashi.

Investeringen har vært stor, men nødvendig.

– Vi var nødt til å tenke nytt når det ble et krav om at oljefyren skulle fjernes. Å Energi kan ikke forsyne oss med mer enn halvparten av den energien vi trenger. Nå dekker bergvarmen det meste av energibehovet vårt, sier Gashi.

Hun kunne fortelle at fra brønnene går det rør til det gamle fyrrommet, hvor oljefyren er fjernet og erstattet med en bergvarme-pumpe, dette er en væske-til-vann varmepumpe. 

– Via rør henter vi energien fra fjellet opp til varmepumpen, som igjen fører den videre til radiatorene i leilighetene. Vi benytter rørene som er brukt til de gamle radiatorene, men vi har investert i nye radiatorer, forklarer Gashi.

Det nye bergvarmeanlegget kom på 2,9 millioner kroner. SØBO sitt miljøfond gav 75 000 kroner i støtte og fra Kristiansand kommunens klima- og omstillingsfond har borettslaget fått 125 000 kroner i tilskudd.