Nyheter

Kokleheia Boligbytte

Det er nå solgt 12 leiligheter i Kokleheia Amfi. Til de neste seks kjøperne av leiligheter i Kokleheia Amfi tilbyr vi en helt spesiell ordning; nemlig at ut- bygger garanterer for kjøpesummen for din eksisterende bolig. Ordningen heter Kokleheia Boligbytte.
Publisert 05. jul. 2021

Med Kokleheia Boligbytte garanterer vi markedsprisen, slik at du på forhånd vet nøyaktig hvor mye du får for boligen din. Du har dermed solgt boligen din til en garantert salgssum (markedspris) før du skal betale noe som helst for din nye leilighet i Kokleheia Amfi. Dette gir deg mulighet til å planlegge det økonomiske knyttet til boligbyttet, og både du og banken vet nøyaktig hvor mye du får for boligen.
Slik foregår ordningen Kokleheia Boligbytte:

• I samråd med lokale meglere foretas en pris- og markedsvurdering av boli- gen din. Her er det avgjørende at
boligen din ligger i et relevant område, samt at den eksisterende boligen har en verdi som ikke vesentlig
overstiger verdien på det du ønsker å kjøpe.
• Hvis boligen din godkjennes for ordningen, får du et tilbud om Kokleheia Boligbytte. Prisen fastsettes basert
på meglerens prisvurdering, og må selvsagt aksepteres av begge parter. Du får rimelig tid til å bestemme deg.
• Underveis i prosessen står du fritt til å avslå tilbudet, og til å kjøpe den nye leiligheten på vanlig måte.
• Takker du ja til tilbudet, avtales et tidspunkt for kontraktsmøte hvor begge kontraktene signeres.
• Kokleheia Boligbytte gir forutsigbarhet og trygghet, slik at du heller kan bruke tiden på å glede deg til å flytte inn i ny leilighet!

Les mer her:  https://kokleheiaamfi.no/