Nyheter

God hjelp til oppgradering

Oppgradering av eldre boligselskap er en langvarig og omfattende prosess - derfor kan det lønne seg å be om profesjonell hjelp.
Publisert 04. mar. 2016

Oppgradering av eldre boligselskap er en langvarig og omfattende prosess - derfor kan det lønne seg å be om profesjonell hjelp og søke om økonomisk støtte.

Dette var innspill som kom fram under seminaret Oppgradering i regi av Sørlandet Boligbyggelag. Nærmere hundre styrerepresentanter og entreprenører var lydhøre deltakere da rådgivere fra Sintef, NBBL, Sørlandet Boligbyggelag, Enova og Husbanken informerte om sine spesialfelt og delte erfaringer.

Styremedlemmer og entreprenører var blant deltakere under seminaret Oppgradering.

Foredragsholderne trakk fram Stjernehus Borettslag på Grim og Vigvoll Terrasse Borettslag på Hånes som stjerneeksempler på god rehabilitering; det innebærer blant annet involvering av beboere, mye informasjon, gode tekniske løsninger, god økonomisk styring og flott resultat, som igjen gir økt bokvalitet.

Tenk utenfor boksen og vær kreativ, oppfordret åshild Lappegard Hauge fra Sintef Byggforsk.

Hennes kollega Michael Klinski trakk frem Barkaleitet Borettslag i Bergen som nytenkende. I oppgraderingsprosessen ble det bestemt at det skulle bygges på en etasje med 35 leiligheter. Fortjenesten ble brukt til å finansiere oppgradering av fasadene og nye trapperom hvor det ble installert heis.

Det ble også gitt heistilskudd fra Husbanken, fortalte Klinski og viste bilder av Barkaleitet før og etter oppgraderingen.
Borettslaget har fått et moderne utseende uten at det opprinnelige uttrykket er ødelagt, sa Klinski.

Han gav flere eksempler på gode oppgraderingsprosesser, både Stjernehus og Vigvoll ble nevnt. Myhrerenga på Skedsmo ble trukket fram for å være nytenkende med solfangere på taket. Klinski viste også regnstykker på at det er lønnsomt å tenke ambisiøst.

å heve oppgraderingen fra fasaderehabilitering til lavenergi- eller passivhusnivå kan bli lønnsomt takket være tilskudd fra Enova og Husbanken, fortalte Klinski.

Administrerende direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, appellerte til styrerepresentantene i borettslag uten heis om å ta kontakt med teknisk avdeling for å vurdere mulighetene for etterinstallering av heis.

Heis gir økt tilgjengelighet for beboere og besøkende, sa Godtfredsen.

Vi har de siste årene vært støttespillere under en rekke oppgraderingsprosjekt. Vi har kompetanse og erfaring. Bruk oss, sa Odd Helge Moen, teknisk sjef i Sørlandet Boligbyggelag, og viste bilder fra en rekke oppgraderingsprosjekter som Sørlandet Boligbyggelag har hatt prosjekt- og byggelederansvaret for.

Husbanken bistår med tilskudd og lån, også til heisprosjekter.

Vi har tilskuddsmidler til borettslag som ønsker å etterinstallere heis, var et av budskapene fra Sigurd L. Thomassen fra Husbanken.

Anders Alseth fra Enova informerte om hvordan boligselskap kan få støtte i forbindelse med energibesparende oppgraderingstiltak.

Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligen, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengligheten, tryggheten og trivselen, var budskapet fra disse (fra venstre): Anders Alseth fra Enova, åshild Lappegard Hauge fra Sintef, Michael Klinski fra Sintef, Kristin Amundsen fra NBBL,Odd Helge Moen fra Sørlandet Boligbyggelag og Sigurd L. Thomassen fra Husbanken.