Nyheter

Generalforsamlingen: Vil bygge mer – også for de unge

Det var god stemning og stort engasjement under årets generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag.
Publisert 27. mai. 2014

Det var god stemning og stort engasjement under årets generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag. årsrapport og regnskap ble enstemmig godkjent.

Til sammen møtte 75 medlemmer opp, 63 av dem var stemmeberettiget.
årsberetningen og regnskapet viser at det i 2013 har vært god vekst, både i økning av boliger som forvaltes og i selskapets økonomi og kapital.
Sørlandet Boligbyggelag hadde i fjor et overskudd på 5,1 millioner kroner etter skatt, og en egenkapital på om lag 54,5 millioner kroner ved utgangen av 2013. Av overskuddet ble kr 512 000 kroner overført til miljøfondet, mens 4,6 millioner kroner ble overført til selskapets egenkapital.
Av årets overskudd skriver 1,75 millioner kroner seg fra aksjeinvesteringen i Plussmegleren Holding AS, forklarte adm dir Ole Fritjof Godtfredsen.
Sørlandet Boligbyggelag eide 20 prosent av eiendomsmeglerselskapet Plussmegleren og som nå sammen med ABCenter videreføres i Sørmegleren AS.

Ved utgangen av 2013 hadde boligbyggelaget forvaltning og forretningsførsel for 7791 boliger i 156 tilknyttede borettslag, 10 frittstående borettslag, 37 boligsameier og tre boligstiftelser.
Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 14 441 medlemmer, 7189 av disse bor i bolig tilknyttet boligbyggelaget.

Ole Fritjof Godtfredsen kunne fortelle de fremmøtte at Sørlandet Boligbyggelag nå vil engasjere seg mer i nybygg.
Vi ønsker å bygge boliger for våre medlemmer gjennom samarbeid med eiendomsutviklere og utbyggere, i tillegg til at vi vil utvikle egne prosjekter. Vi er snart i gang med å bygge 30 borettslagsleiligheter i Broveien i Vågsbygd. Vi samarbeider også med utbyggere på boligprosjektet Odderneslunden på Lund, fortalte Godtfredsen. I tillegg jobber vi med en reguleringsplan for å bygge boliger for unge etablerere på Justvik.
Det ble stilt spørsmål med om det var nødvendig å fortsatt bygge opp egenkapitalen.
Et av formålene for et boligbyggelag er å bygge boliger for sine medlemmer. Styret ser behov for å han en solid egenkapitalen for å kunne gjennomføre boligbygging og for å nå sitt mål om å være størst og best på boligforvaltning på Sørlandet. Det ble referert til at styret i fjorårets generalforsamling la fram en sak om egenkapitaloppbygging og konkluderte da med at deltakelse i byggeprosjekter vil kreve at egenkapitalen fortsatt styrkes. Som et tall som ble nevnt i fjor var 75 millioner kroner.

Generalforsamlingen gjenvalgte styret, eneste endring var nytt 1. varemedlem, Sven Arild Bransdal. Styret består nå av: Styreleder Robert Helland Olsen, Jon Sverre Berg, Berit Ommundsen, øyvind Sund, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Anita Nymo i tillegg til ansattes representant Lars ørjan Vegusdal.

Det var godt fremmøte under generalforsamlingen på Rica Hotel Norge.Adm dir i Sørlandet Boligbyggelag,

Ole Fritjof Godtfredsen, presenterte gode tall.

Robert Helland-Olsen forteller forsamlingen at det å være styreleder i Sørlandet Boligbyggelag er sabla gøy.