Nyheter

Generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag

I år ble både Stjernehus Borettslag på Grim og Vigvoll Terrasse Borettslag på Hånes tildelt Sørlandet Boligbyggelags miljøpris.
Publisert 26. mai. 2015

Et sunt og aktiv selskap

Sørlandet Boligbyggelag skal bli en mer aktiv eiendomsutvikler og boligbygger. Dette fortalte administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen til de 42 delegatene som var til stede under årets generalforsamling.

Sørlandet Boligbyggelag vil bygge nye boliger og bistå med å rehabilitere eksisterende boliger for våre medlemmer. Vårt utviklingsselskap, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS, har i 2014 kjøpt seg inn i to boligprosjekter; Broveien 2 AS i Vågsbygd med 51 boenheter og i boligprosjektet Bergvann Eiendom AS på Eg som er under utvikling, opplyste Godtfredsen.

Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS eier en tomt på Justvik hvor det planlegges 40 boliger først og fremst beregnet på førstegangsetablerere. Sørlandet Boligbyggelag eier også en tomt på Tvidøblane i Vennesla Sentrum.

Dette fikk de fremmøte høre under generalforsamlingen hvor årsrapport, regnskap og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent.

42 delegater deltok under generalforsamlingen for Sørlandet Boligbyggelag på Scandic Bystranda Hotel.

Egenkapital
Ved utgangen av 2014 var egenkapitalen på 58,4 millioner kroner. Selskapet hadde for øvrig et overskudd på i underkant av 3,8 millioner kroner etter skatt i 2014. 379 000 kroner av overskuddet ble overført til miljøfondet, mens 3,4 millioner kroner ble overført til selskapets egenkapital.

For å være en aktiv aktør innen boligforvaltning er en solid egenkapital nødvendig, boligbygging for medlemmene er et av hovedformålene i selskapets vedtekter, forklarte Godtfredsen da spørsmålet om det var det beste for medlemmene at egenkapitalen stadig vokser.

I 2014 ble tre boligprosjekter med til sammen 129 boliger lagt ut for salg, med forkjøpsrett for medlemmer; Sameie Odderneslunden, Sameie Fossbekk Brygge i Lillesand og Voie Atrium i Vågsbygd. Ved 600 eierskifter av brukte boliger i 2014 i tilknyttede borettslag ble forkjøpstretten brukt i 130 kjøp.

Sørlandet Boligbyggelag har i 2014 også forestått prosjektering og byggeledelse av en rekke større rehabiliteringsprosjekt; Vigvoll Terrasse Borettslag, Stjernehus Borettslag, Moen Borettslag og Kollen Borettslag.

Robert Helland-Olsen avsluttet med å si at han gleder seg til å ta fatt på et nytt år.

Nær 15 000 medlemmer
Ved utgangen av 2014 hadde boligbyggelaget forvaltning og forretningsførsel for 8261 boliger i 156 tilknyttede borettslag, 10 frittstående borettslag, 51 boligsameier og tre boligstiftelser. Dette er en økning på 470 boenheter siden 2013.

Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 14 724 medlemmer, 7277 av disse bor i boliger tilknyttet boligbyggelaget.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling til nytt styre, som nå består av: Styreleder Robert Helland Olsen, Jon Sverre Berg, Berit Ommundsen, øyvind Sund, Anita Nymo og Anette Senumstad. Varemedlemmene er; Sven Arild Bransdal, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Hans Otte Lund.

En av hovedoppgavene for det nye styret er å utarbeide ny strategiplan for 2015-2018.

Adm dir i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, presenterte gode tall på generalforsamlingen.