Nyheter

Generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag

Et solid selskap Det var god stemning under generalforsamlingen som ble avholdt 23.mai på Rica Hotel Norge.
Publisert 18. jun. 2013

Et solid selskap

Det var god stemning under generalforsamlingen som ble avholdt 23.mai på Rica Hotel Norge. Administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen la frem tallene som viste at 2012 var et godt år for boligbyggelaget.

Selskapet hadde et overskudd etter skatt på 2.955.776 kroner. Det ble vedtatt at 295.000 kroner av overskuddet overføres til Miljøfondet, mens resten av overskuddet overføres til egenkapital, som nå utgjør rundt 47 millioner kroner.

Vi har hatt god vekst på egenkapitalen de siste 10 årene. Dette er helt nødvendig for at selskapet skal kunne involvere seg i nybygg og tomtekjøp. Styret har foretatt en utregning på hva som er fornuftig størrelse på egenkapitalen og kommet frem til at denne bør ligge på rundt 75 millioner kroner. Vi ligger litt under, men er på god vei mot dette målet, sa Godtfredsen.

Nye inn i styret

Anita Nymo og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe ble valgt inn som nye styremedlemmer. Robert Helland-Olsen fortsetter som styreleder. Med seg i styret har han også Jon Sverre Berg, Berit Jochumsen Ommundsen og øyvind Sund. Som varamedlemmer ble Anette Senumstad, Arne Robstad Andersen og Hans Otto Lund valgt.

årets miljøpris gikk i år til borettslaget Gullveien 8 for omfattende miljørenovering.

Strømutgiftene er halvert, og CO2-utslippene er redusert, tilsvarende 260 bilers årlige utslipp. Et klimatiltak for hele byen, sa Hans Otto Lund, leder av styret i Miljøfondet, under utdelingen på generalforsamlingen i Sørlandet Boligbyggelag.

Borettslaget Gullveien 8 har vært gjennom storstilt renovering. De tre blokkene er forvandlet til moderne lavenergiboliger med innglassede balkonger, nye dører og vinduer, ny isolasjon, samt nye fasader i sort og hvit teglstein.

Takk. Beboerne er godt fornøyd med resultatet. Vi valgte å leie inn prosjektledelse fra teknisk avdeling i Sørlandet Boligbyggelag. Det viste seg å være en lønnsom investering. To millioner i pluss i forhold til budsjettet, gjør at vi også kan skifte ut alle dører, sa styreleder Thor øystein Solli da han mottok prisen, som i år har et royalt sus over seg.

Litografiet Nordlys er laget av H. M. Dronning Sonja, i samarbeid med Kjell Nupen og ørnulf Opdahl. I tillegg får borettslaget 10.000 kroner.

Bildet skal jeg henge opp i fellesrommet vårt så alle får glede av det, sa en stolt vinner.