Nyheter

Generalforsamling

Sørlandet Boligbyggelag legger bak seg nok et godt år. 2017 ble i tillegg til den ordinære driften også preget av flytting, riving og bygging av nytt hus på Torvet.
Publisert 11. jun. 2018

Det var derfor spesielt hyggelig for administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen å invitere generalforsamlingen til nybygget i Rådhusgata 14 der boligbyggelaget nettopp har tatt i bruk kontorene i andre og tredje etasje.

- Adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, presenterte gode tall på generalforsamlingen.

Det er gøy å være her, sa Godtfredsen og ønsket de 50 delegatene velkommen for anledningen til møtelokalet i første etasje der Torvet Bistro og Thon Hotell Parken holder til.

Styreleder Robert Helland Olsen understreket at generalforsamlingen er et riktig forum for å stille små og store spørsmål om virksomheten til selskapet men det var ingen innvendinger fra delegatene til verken årsrapport eller regnskap.

- Robert Helland-Olsen leder generalforsamlingen. Han ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.

Kort oppsummert var 2017 et godt år: godt resultat og økt egenkapital, flere kunder ga mer forvaltning og forretningsførsel, flere nye medlemmer og et flunkende nytt bygg.

Årsrapport, regnskap og endringer i reglementet for medlemmers rettigheter og plikter ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.