Også i år loset styreleder Robert Helland-Olsen og adm.dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen forsamlingen gjennom årsrapport og regnskap.

Nyheter

Friske diskusjoner under årets generalforsamling

Det ble en frisk generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag. Gode diskusjoner og mye latter preget møtet.
Publisert 22. jun. 2020

Boligbyggelaget runder 75 år i år, og det markerte administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen da han ønsket velkommen.

– Forløperen vår, Kristiansand Bolig- og Byggelag ble stiftet 17. desember 1945, og det er nå 10 år siden Kristiansand og omegn boligbyggelag, KOBB, og ABBL ble fusjonert til Sørlandet Boligbyggelag, fortalte Godtfredsen.

Han og styreleder Robert Helland-Olsen loset de 23 delegatene gjennom årsberetning og regnskap. Delegatene stilte en rekke spørsmål og fikk svar – noen utløste til og med smil og latter.

Egenkapital, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS og styrehonorar var blant diskusjonstemaene under den rundt to timer lange generalforsamlingen.

Størst debatt ble det om egenkapitalen og omkring Sørlandet Boligbyggelags heleide datterselskap, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS.  Styreleder understreket at formålet til boligbyggelaget er både bygging og forvalting av boliger, og at også bygging for medlemmer er viktig.

– Hvorfor er byggeprosjekter skilt ut i eget selskap, og burde ikke overskuddet gå til eierne, var blant spørsmålene. Godtfredsen svarte blant annet med å si at byggeaktivitet er skilt ut i eget datterselskapet for å redusere risikoen for Sørlandet Boligbyggelag.

Regnskapet for datterselskapet Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS ble etterlyst. Revisor opplyste at siden aktiviteten i datterselskapet er så vidt liten, er det ikke krav til å ha et eget konsernregnskap for Sørlandet Boligbyggelag. Det var likevel laget et enkelt konsernregnskap som ble gjennomgått av Godtfredsen. Selv om det ikke er et offentlig krav om det, var det enighet om at konsernregnskapet heretter blir en del av innkallingen til generalforsamlingen i Sørlandet Boligbyggelag.

– Byggeprosjektet på Justvik, hvor alle leiligheter i første byggetrinn er solgt, er et godt eksempel på at vi skal bygge. Men vi hadde ikke hatt mulighet til å finansiere bygging uten at det er bygd opp tilstrekkelig egenkapital, sa Godtfredsen.

Ved utgangen av 2019 var egenkapitalen på 78,5 millioner kroner. Selskapet hadde et overskudd på rundt 5,4  millioner kroner etter skatt i 2019.     

Forslag om å overføre 550 000  kroner av overskuddet til miljøfondet og 3,3 millioner kroner til selskapets egenkapital, ble enstemmig vedtatt. 

Ved utgangen av 2019 hadde boligbyggelaget forretningsførsel for 10 930 boenheter i 170 tilknyttede borettslag, 11 frittstående borettslag, 126 boligsameier og fem boligstiftelser. Dette er en økning på 684 boenheter siden 2018.

Årsmeldingen forteller at mange medlemmer benytter seg av medlemsfordelene, tall fra 2019 viser at det ble registrert en omsetning på 27,3 millioner kroner via medlemskapet.

Tross gode rabatter og bonuser hos lokale forhandlere, er den viktigste medlemsfordelen forkjøpsretten. Av 608 eierskifter i tilknyttede borettslag, ble forkjøpsretten benyttet i 153 av dem i fjor.

Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 16 277  medlemmer, 7775 av disse bor i boliger tilknyttet boligbyggelaget. I løpet av 2019 har medlemstallet økt med 381. 

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling på gjenvalg av styreleder Robert-Helland-Olsen. – Jeg er ydmyk – takk for tilliten,  sa Helland-Olsen.

Generalforsamlingen godkjente årsrapport, regnskap og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent.

Det nye styret består for øvrig av Anne Wenche Emblem, Sven Arild Bransdal, Øyvind Sund, Kristin Rønning, Gunhild Solberg. Varamedlemmer er Vidar Lynnæs, Cecilie Milde og Rolf Michael Gahre.