Nyheter

Fra næringsutvikling til boligutvikling

Styret i Sørlandet Boligbyggelag har ansatt Kristian Råmunddal (51) som ny administrerende direktør. Råmunddal har de siste årene jobbet med næringsutvikling og nettverksledelse i Business Region Kristiansand.
Publisert 08. apr. 2022

- I ansettelsesprosessen har vi sett etter en kandidat som kan videreføre det gode arbeidet som er gjort av vår avtroppende direktør gjennom mange år, Ole Fritjof Godtfredsen. I tillegg ønsket vi nye perspektiver, som kan bidra til videre utvikling og vekst i årene fremover, sier styreleder Robert Helland-Olsen. Kristian Råmunddal har bred og relevant erfaring fra organisasjonsutvikling, ledelse og regional utvikling. Han har også stor interesse for boligutvikling, og har vist et tydelig engasjement for boligbyggelagets samfunnsrolle. Styret opplever at vi har fått en ny leder som vil passe godt for selskapets videre strategiske utvikling.

I 2020 var det 75 årNy direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Kristian Råmunddal siden forløperen til Sørlandet Boligbyggelag ble etablert. Selskapet har dermed en lang historie som et medlemseiet samvirkeforetak, med hovedformål å skaffe og forvalte boliger for andelseierne. Den overordnede visjonen er å tilby mer enn bare bolig. Det arbeides aktivt med å utvide tjenestetilbudet, utvikle boligprosjekter, øke medlemsfordelene og øke kundemassen. Ved årsskiftet hadde Sørlandet Boligbyggelag ca. 17 000 medlemmer.

Ca. 8 000 medlemmer bor i en bolig tilknyttet boligbyggelaget, mens de øvrige ca. 9 000 medlemmer ikke har en slik tilknytning. Sørlandet Boligbyggelag har forvaltning og forretningsførsel for over 350 borettslag og sameier med nær 13.000 boliger på Agder. Dermed er selskapet en del av hverdagen for mange.

- Jeg setter stor pris på å få denne muligheten, sier Kristian Råmunddal. Sørlandet Boligbyggelag er et spennende selskap med lang historie og en viktig samfunnsrolle. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen, og til å lære av et miljø med mye kompetanse og erfaring. I tillegg tror jeg at min bakgrunn fra nærings- og samfunnsutvikling, og markedsrettede roller i næringslivet, vil være nyttig i det videre arbeidet. Kristiansand ble nettopp kåret til Norges beste kommune for boligbygging. Dette er et godt utgangspunkt. Sammen med gode partnere kan Sørlandet Boligbyggelag få til veldig mye bra i årene fremover!


Kristian Råmunddal har siden 2010 arbeidet med regional nærings- og samfunnsutvikling, som daglig leder i Lillesand Vekst og Knutepunkt Sørlandet, og i nåværende rolle hos Business Region Kristiansand. Tidligere hadde han markedsrettede oppgaver i næringslivet, blant annet som markedssjef i LOS og Optimera Engros. Ved siden av andre roller har han vært del av rådgivernettverket Xpand, med oppdrag innen team-/lederutvikling og strategi-/forretningsutvikling. Råmunddal har en bachelor i markedsføring og økonomi, og en mastergrad innen strategi og ledelse fra BI. Lederskiftet skjer i august. Tidligere leder blir i organisasjonen i en overgangsperiode for å sikre erfaringsoverføring og en god overgang.

Mer informasjon:
Robert Helland-Olsen, styreleder

Tlf: 90 84 07 78
E-post: robert@hkkr.no