Nærmere 140 styrerepresentanter møtte fram for å høre hvordan de blant annet kan løse utfordringen med ladestasjoner for elbiler og måleravlesning av fjernvarme og vannforbruk i borettslag og sameier.

Nyheter

Fokus på nye tekniske løsninger

MILJØ, TEKNOLOGI OG ENERGI Interessen for nye tekniske løsninger for elbilparkering og fjernavlesning av vann og fjernvarme er stor hos våre styrerepresentanter.
Publisert 28. nov. 2019

Flott at det er så mange her, sa adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen da han ønsket velkommen til den fullsatte salen og til representantene fra Oneco, Grønn Kontakt, Techem, Agder Energi og Bertel O. Steen som holdt informative foredrag med miljø som en rød tråd.

- Disse fem sørget for en informativ kveld; (f.v): Petter Olsen fra Techem, Øystein Støle fra Oneco, Stian Haug fra Grønn Kontakt, Simon Moe fra Bertel O. Steen og Ole Fritjof Godtfredsen fra Sørlandet Boligbyggelag. Torstein Melhus fra Agder Energi var ikke tilstede da bildet ble tatt.

De frammøtte fikk høre om tilrettelegging for elbil-parkering, om målerbaserte løsninger for vann og fjernvarme, og om hvordan Agder kan bli hel-elektrifisert.

Engasjementet var stort hos de 140 som deltok på den nesten tre timer lange temakveld.

- Standen til Øystein Støle fra Oneco ble godt besøkt i minglepausen. Veldig nyttig, var konklusjonen fra styreleder i Nybyen C, Leif Otto Torjusen. Her sammen med vaktmester Tor Birkeland.

"nbsp;Informasjonen vi får her er veldig relevant for oss. I nær framtid må vi investere i et smart ladeanlegg, sa Leif Otto Torjusen, styreleder i Nybyen C, i minglepausen.

Også Knut Fredrik Aamdal, styreleder i sameiet Wiig Gården i Vennesla, satte pris på foredragene. Veldig informativt. Vi er et relativt nytt sameie med kun 13 boenheter. Per i dag har vi ikke lagt til rette for elbilparkering, men ser at det kan bli nødvendig, sier Aamdal.

- Knut Fredrik Aamdal (t.v), styreleder i sameiet Wiig Gården i Vennesla, benyttet muligheten til å innhente konkrete opplysninger om elbillading, her med Øystein Støle fra Oneco, Nicolai Helleland fra Oneco og Fredrik Lima fra Zaptec.

Vidar Sørensen, styreleder i Ytre Freyasdal Borettslag på Lund, som består av rekkehus, forteller at ingen i borettslaget hittil har etterlyst ladestasjoner. Vi har ikke felles parkeringsplass. Noen parkerer i gaten, noen på borettslagets parkeringsplass og noen på kommunal parkeringsplass. På et eller annet tidspunkt vil det sikkert komme ønske om ladestasjoner, sier Sørensen, som sikret seg kontaktinfo til Grønn Kontakt og Oneco.

Lag infrastrukturen slik at de som ønsker det kan koble seg på. Tenk at en dag skal alle lade sine biler, sa Øystein Støle fra Oneco. Han fokuserte også på sikker lading, og understreket at en ikke skal lade med skjøteledning. Oneco sine ladeløsninger kommer blant annet fra Stavanger-firmaet Zaptec, som har utviklet og produserer et av Norges mest solgte såkalte intelligente ladeløsninger.

- Fredrik Lima fra Zaptec kunne fortelle at det aldri er noen problem å finne gode løsninger for elbilparkering utendørs.

Fredrik Lima fra Zaptec var også tilstede, og informerte og svarte på spørsmål om hvordan ladesystemet fungere.

Stian Haug fra Grønn Kontakt viste hvordan de legger til rette med hurtiglading både langs veien, ved kjøpesentre og hjemme hos folk. Vi skal være der du er. Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer ditt borettslag eller sameie, inviterte Haug.

- Stian Haug fra Grønn Kontakt.

At stadig flere får biler som skal lades; hybrider og elbiler, kunne Simon Moe fra Bertel O. Steen bekrefte. Bilene får stadig lenger rekkevidde, og ladebehovet endrer seg deretter.

Torstein Melhus fra Agder Energi var i sitt foredrag opptatt av hvordan vi elektrifiserer Agder. Ambisjonen er at vi kun skal benytte fornybare energikilder. Det betyr bedre luft og mindre støy, sa Melhus og gav en rekke eksempler på smarte løsninger for transport.

- Torstein Melhus fra Agder Energi viste en rekke grafer og forklarte hvordan nye Kristiansand kan elektrifiseres.

Petter Olsen fra Techem fortalte hvordan de kan hjelpe boligselskaper med installering av trådløs fjernavlesning for vann- og fjernvarme-forbruket. Vår fjernavlesning garanterer en rettferdig fordeling av utgiftene. Vi får nøyaktig oversikt over beboeres individuelle vann- og fjernvarmeforbruk uten at målerne må leses av i hver boenhet. Det har vist seg at dette gir reduksjon av forbruk og økt miljøbevissthet, sa Olsen.

- Petter Olsen fra Techem informerte om deres løsninger for trådløs fjernavlesning for vannforbruk og fjernvarme.