32 delegater deltok under generalforsamlingen for Sørlandet Boligbyggelag på Thon Partner Hotel Norge.

Nyheter

Et nytt godt år for Sørlandet Boligbyggelag

Sørlandet Boligbyggelag legger bak seg et svært godt år med rekord overskudd på over 11 millioner kroner før skatt.
Publisert 30. mai. 2022

I år som i fjor og som mange år tidligere, ønsket adm dir Ole Fritjof Godtfredsen velkommen.

– Det er hyggelig å ønske velkommen til ny generalforsamling, sa Godtfredsen og loste de 32 delegatene gjennom årsberetning og regnskap.

 Tallene for 2021 er svært hyggelige; et resultat med over 11 millioner kroner i overskudd før skatt - 8,3 millioner etter skatt.  836 000 kroner av overskuddet ble foreslått overført til miljøfondet, mens 7,5 millioner kroner er overført til selskapets egenkapital. Egenkapitalen er nå på over 95 millioner kroner. Sørlandet Boligbyggelag sitt utviklingsselskap er tilført midler slik at datterselskapet nå har en egenkapital på 25 millioner kroner.

2021 viser også at Sørlandet Boligbyggelag gjennom året har fått flere kunder, mer forretningsførsel, mer inntekt fra omsetning av boliger og flere nye medlemmer.

 Det hele ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

 Det ble også en frisk debatt om et forslag til vedtektsendring om antall perioder leder og medlemmer i boligbyggelagets styre kan inneha vervene.

– Hvorfor skal det tidsbegrenset, spurte flere delegater, mens andre mente det ville være sunt med fornyelser.

Debatten endte med mer en to tredels flertall for at funksjonstiden for styreledere og styremedlemmer heretter er åtte år.

I år som i fjor ble det diskusjon om medlemskontingenten, nå ble det vedtatt at den øker med 50 kroner til 250 kroner per år fra 2023 – under forutsetning av at forretningsførerhonoraret til de tilknyttede borettslag ikke skal øke fra 2022-2023.

Anne Wenche Emblem ble enstemmig valgt til ny styreleder. Hun har vært styremedlem i boligbyggelaget siden 2018.