Nyheter

Enova lanserer et nytt program som gir investeringsstøtte til borettslag og sameier!

Målet med Enovas nye støtteprogram er å frembringe energieffektivisering i eksisterende bygninger. Energieffektiviserende tiltak gir lavere energikostnader og mer attraktive boliger, og er derfor fordelaktig både for boligselskapet og samfunnet.
Publisert 10. okt. 2023

Investeringsstøtten kan dekke inntil 30% av prosjektets kostnader (maksimalt 10.000.000 kr).

For å kunne søke må man sette seg et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå, med utgangspunkt i beregnet levert energi. I tillegg må man ha en plan for å forbedre energitilstanden med 20 % eller mer. For å sikre at søknaden oppfyller støtteordningens kvalifikasjonskriterier, vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak. 

Første søknadsfrist for boligselskaper er 24. november 2023.

Her vil det være konkurranse om støttemidlene, så ta kontakt med SØBOs tekniske rådgivere for bistand til søknadsprosessen så snart som mulig!

Les mer om støtteordningen ved å klikke på denne lenken.

PS: I tillegg til den nye investeringsstøtten, har boligselskapene også mulighet til å søke på andre tilskuddsordninger. Både Enova, SØBO og Kristiansand kommune har tilskuddsordninger for å igangsette energieffektiviserende tiltak.