Nyheter

Endringer på e-faktura

Fra og med 1.desember 2021 ble det innført en ny eFakturaløsning, eFaktura 2.0, for alle eFakturamottakere. Samtidig ble det besluttet at den gamle løsningen, eFaktura 1.0, skulle avvikles. Selve avviklingen har tatt tid og blitt utsatt flere ganger, men fra og med 29.februar 2024 var det helt slutt.
Publisert 06. mar. 2024

For at felleskostnadene fortsatt skal kunne sendes på eFaktura må mottaker (betaler) si «ja takk» til eFaktura 2.0, og dette må gjøres i egen nettbank. Ved å akseptere dette slipper man å motta en papirfaktura, for så å registrere en eFaktura-avtale. eFaktura 2.0 er altså en generell aksept for at alle utstedere kan sende krav på eFaktura.

I de tilfeller hvor en bolig har flere eiere, så er det den som er registrert som betaler hos SØBO som mottar kravene på felleskostnader fra og med mars – og ikke nødvendigvis den som hadde eFaktura 1.0-avtalen.

Ta kontakt på 38 07 90 70 eller post@sobo.no dersom faktura er sendt til «feil» person.