Nyheter

Brennende engasjement

En film fra katastrofal storbrann i ei boligblokk ble vist til skrekk og advarsel.
Publisert 25. mar. 2015

En film fra katastrofal storbrann i ei boligblokk ble vist til skrekk og advarsel. Feil bruk av el-utstyr og skjødesløse menn står for flest boligbranner i Norge.

Administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag ønsket velkommen til temakvelden.

I fjor omkom 54 personer i Norge i branner, det er 54 for mye, sier mangeårig brannmann Rolf Nordberg i sin innledning på temakvelden om brann- og vannskadeforebygging for vaktmestere og styreledere i borettslag og sameier.

I mer enn tre intense timer fikk de over 100 møtedeltakerne høre dramatiske historier og fikk gode råd om hvordan man kan unngå brann- og vannskader.

Hovedforedragsholder Nordberg har vært brannmann i Oslo i over 32 år, og har de siste årene jobbet med forebygging og ledet beredskapsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat.

I løpet av disse årene har han vært vitne til branner som har ført til dødsfall; tragediene har gitt ham et engasjement for brannvern. Det er fortsatt langt fram; hvert år er det mellom 3500 og 4000 bygningsbranner i Norge, 60 prosent av disse er boligbranner. Det brenner for 6 milliarder kroner årlig.

Fram til midten av mars i år var tre menn og seks kvinner omkommet i branner i Norge. I hele fjor var tallet 54, og da var det dobbelt så mange menn som kvinner. All statistikk fra tidligere år forteller at det i hovedsak er menn som er mest skjødesløse; de glemmer komfyr og gryter og likende som igjen forårsaker branner, sier Nordberg.

Den rutinerte brannmannen Rolf Nordberg viste også fram nødvendig og praktisk brannvernutstyr, brannslokkingsapparat og en enkel sprayboks med brannslokkingsskum.

Han forteller forsamlingen at flere av de som omkommer er personer som trenger spesiell hjelp for å komme seg ut. Det kan for eksempel være eldre eller personer med en funksjonshemming.
Man skal aldri rømme gjennom tett brannrøyk. Dersom du opplever at trapperommet utenfor leiligheten er full av røyk, steng døra, bli i leiligheten og ring brannvesenet, er rådet fra Nordberg.

Han understreker at det er viktig med øvelser i borettslagene.

Dere i styrene må være sikre på alle nødutganger er frie og vite hvordan beboerne skal evakueres, sa Nordberg og minnet også om nødvendigheten av røykvarslere og slokkeutstyr.

Nordberg hadde et stort rotebord med "brannfeller", brente lampeskjermer, gamle batterier som kan antenne søppel, slitte skjøteledninger, ladere og annet elektrisk utstyr.

Kan vi bruke vann som slokkemiddel, spurte Rolf Nordberg forsamlingen og fikk hjelp av Gro Worren, styreleder i Borettslag Kvartal 11.

Feil bruk av elektrisk utstyr er hovedårsak til branner, understreket han, og anbefalte alle å ta el-sjekken, en systematisk gjennomgang av alt elektrisk utstyr.

Senere på kvelden gav Nordberg gode råd for å unngå vannskader.

Det er mer enn 60 000 vannskader i Norge hvert år, sier han og anbefaler blant annet alle å bruke godkjente rørleggere, rense slukene jevnlig og ikke minst vite hvor hovedstoppekrana er og hvordan den brukes.

Spennende og svært lærerik kveld, sier Gro Worren, styreleder i Borettslag Kvartal 11, etter å ha hørt på Nordberg.

I tillegg til brann- og vannskadeforebygging fikk deltakerne informasjon om forsikringsordningen fra leder Gunnar Andersen i Boligbyggelagenes Totalforsikring. Selskapet forsikrer 6000 boligselskaper med til sammen 220 000 boliger.

Vi forsikrer verdier for 450 milliarder kroner, fortalte Andersen.

Leder av Boligbyggelagenes Totalforsikring, Gunnar Andersen, fortalte om det eksklusive forsikrings-pakketilbudet som medlemmer tilbys.

Deltakerne fikk også høre hva ulike leverandører tilbyr av tjenester, og om hvilke medlemsrabatter og bonuser de gir.

En nyttig kveld. Slike samlinger er viktige, Ikke bare for å forebygge, men også for å styrke kontakten med våre kunder, boligselskapene, sier administrerende direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen.

Godt over 100 personer fra boligselskap tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag fikk en lærerik kveld på Scandic Kristiansand Bystranda 23. mars.