I strålende sol viste Jarle Upsahl fra Tratec AS (t.v) og Christian Zachariassen fra Sørlandet Boligbyggelag fram Vigvoll Terrasse Borettslags nye, store solcelleanlegg.

Nyheter

Borettslag tar miljøet på alvor

Som seg hør og bør: Det var strålende sol da det store solcelleanlegget på Vigvoll Terrasse Borettslag offisielt ble åpnet.
Publisert 05. okt. 2022

– Dette er en stor dag for oss, sier styreleder Roy Georg Abrahamsen i borettslaget.

– Det er utrolig gøy for meg som ny leder i Sørlandet Boligbyggelag å få være med på markeringen. Dette er et fantastisk prosjekt som vi vil bruke som referanseprosjekt, sier adm. dir. i Sørlandet Boligbyggelag, Kristian Råmunddal.

Til sammen 816 solcellepaneler, som dekker totalt 1650 kvadratmeter av de fem blokk-takene, vil årlig kunne produsere 330 000 kilowattimer – det er dermed det største private solcelleanlegget i landet til nå.

De som var invitert til åpningen fikk se anlegget på nært hold under befaringen på et av takene.

 – Prosessen har vært lærerik og krevende, og nå som anlegget står ferdig er det bare en fryd å se på. Vi har samarbeidet godt med Sørlandet Boligbyggelag og med Tratec som har stått for monteringen. Jeg har aldri vært i tvil om at vi har valgt den riktige veien. Som styreleder er jeg opptatt av borettslagets økonomi, og jeg vil si at dette er en god investering – og en miljøriktig investering, sier Abrahamsen.

Han roser borettslagets solcellekomité med Einar Hagejore, Endre Nodeland og Eigil Sørlie som har gjort en rekke undersøkelser og vært aktive og flinke i hele prosessen.

– Det har vært kjempegøy, og vi har bare fått klapp på skuldra fra beboerne, sier Nodeland, som selv har bodd i borettslaget i 26 år.

Imponert

– Vigvoll Terrasse Borettslag er virkelig fremoverlent med tanke på miljøriktige løsninger. Rehabilitering av blokkene for noen år siden reduserte energiforbruket, og det nye solcelleanlegget reduserer utgiftene på fellesstrømmen. Borettslaget tar virkelig grep, sier prosjektansvarlig Christian Zachariassen fra Sørlandet Boligbyggelag.

Foruten storsatsingen på solceller, viser han til en omfattende rehabilitering og oppgradering som var ferdig i 2015. Da ble alle de 5 blokkene med de 224 leilighetene oppgradert til minimum Lavenergihusklasse 1. Det teoretiske energiforbruket ble dermed redusert med 1 700 000 kilowattimer i året, siden dette var i 2014/15 så er besparelsen frem til nå allerede på om lag 13-14 millioner kWh.

Befaring

Jarle Upsahl fra Tratec AS forteller at dette er det største solcelleanlegget han har hørt om på bolig her i landet til nå. Tratec har sammen med solcelle-leverandør Sun-Net vært ansvarlig for bygging av anlegget.

–  I løpet av seks dager heiste vi opp og montert 816 solcellepaneler i retning øst / vest. I løpet av et år vil disse kunne produsere 330 000 kilowattimer. Anlegget som nå er installert er på 330 kW, og montert slik at det kan bygges ut og produksjonen kan økes til 400 000 kilowattimer årlig, opplyser Upsahl.

– Borettslagets forbruk av fellesstrøm (til drift av heiser, ventilasjon, lys, etc) per år er om lag 370 000 kWh, det vil si at vi nå nesten blir selvforsynt. Anlegget kan produsere en maks effekt på 330 kilowatt når solen skinner. Dette vil tilføre borettslaget mer energi enn det vi i perioder bruker, og dette overskuddet vil bli solgt til netteier.

Med nye løsninger som er på trappene, vil vi snart kunne levere solcellestrøm til beboerne – de vil da få en direkte overføring av egenprodusert strøm til leilighetene, supplerer Abrahamsen.

I tillegg til solcelleanlegget har borettslaget også bygd infrastruktur for elbil-lading for   alle de 224 parkeringsplassene i kjelleren.

Tratec har også hatt ansvar for installasjon av ladeanlegget i parkeringskjelleren. Det er lagt inn felles el-infrastruktur slik at hver enkelt beboer kan koble seg på og få sitt eget ladepunkt – til nå har 90 takket ja til tilkobling.

– Hva koster alt dette?

– Styret har de siste årene hatt høyt fokus på økonomi, og vi har spart opp 5 millioner kroner på vedlikeholdskontoen. Disse pengene brukes til å betale solcelleanlegget og infrastrukturen til elbil-laderne. Det betyr at investeringen ikke fører til husleieøkning. Det er unikt at et borettslag kan ta slike kostnader over egen konto og ikke trenger å låne penger. Hvis strømprisene holder seg høye, vil vi ha en kort inntjening av dette beløpet, understreker Abrahamsen.

Solcelleanlegget kostet totalt 3,3 millioner kroner eks. mva., mens ladeinfrastrukturen er priset til 365 000 kroner eks. mva. Borettslaget får 300 000 kroner fra Solcellefondet til Kristiansand kommune, mens Sørlandet Boligbyggelags miljøfond har bidratt med 200 000 kroner.

– Både kommunen og miljøfondet har støttet oss, det er vi glade for. Vi håper flere borettslag og sameier gjør som oss.  Ta kontakt og kom gjerne på befaring, legger Abrahamsen til.