Miljøfondet ønsker i år å satse stort på de borettslag og sameier som satser på solceller.

Nyheter

300 000 miljøkroner til solceller

25 borettslag og sameier tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag har til sammen blitt tildelt 560 000 miljøfondkroner. Fire borettslag har søkt om og fått midler til solcelleanlegg på tak.
Publisert 30. mai. 2022

– Til sammen har vi tildelt de fire borettslagene 300 000 kroner. Vi ser på dette som svært spennende energitiltak, sier Odd Helge Moen, sekretær i Miljøfondet.

I tillegg til midler fra miljøfondet, kan borettslag og sameier også søke om midler fra Kristiansand kommunes Solcellefond. Kommunen gir inntil 300 000 kroner – eller opp til 40 prosent av totalkostnadene – til et anlegg.

– Vi har også i år fått inn en rekke spennende søknader både på utredning og gjennomføring av tiltak. Mange søker om midler til energitiltak, tiltak som fremmer universell utforming og tilgjengelighet, til oppgradering av uteområder og lekeplasser og flere har søkt om midler til sykkelparkering, sier Moen.

Noen har også i år søkt om midler til elbilparkering. Moen minner om at det ikke kan gis midler til dette, siden det nå er lovpålagt for borettslag og sameier å legge til rette for eiere med el- og hybridbiler.

Alle borettslag og sameier som er forvaltet av Sørlandet Boligbyggelag kan søke om tildelinger.

 

Disse får midler:

Valhalla Borettslag; 10 000 kroner til ledlys i trappeoppganger

Solholmen Borettslag; 20 000 kroner til solceller på tak og 5000 kroner til møteplass

Borettslaget Peer Gyntvei 7; 10 000 kroner til ledlys i fellesarealer og 30 000 kroner til tilstandsvurdering, Husbanken trinn 1

Tinnheia Terrasse Borettslag; 15 000 kroner til beplanting av innkjøpt tomt

Gullveien Borettslag; 10 000 kroner til møteplass

Brøvig Gård Borettslag; 10 000 kroner til møteplass

AL Gamle Mandalsvei 16/21; 5000 kroner til oppgradering av uteplass

Solsiden Bopark Borettslag; 5000 kroner til oppgradering av uteplass

Åsane Borettslag; 10 000 kroner til bygging av boccia-bane

Korsvikfjorden Borettslag; 10 000 kroner til ledlys i garasjeanlegg

Sløyfen Borettslag; 5000 kroner til oppgradering av uteplass

Sameiet Fidjeåsen 18 og 20; 5000 kroner til oppgradering av uteplass

Boligsameiet Tommelitenvei; 5000 kroner til oppgradering av lekeplass

Kongsgård Terrasse seniorsenter Borettslag; 10 000 kroner til skifte av lyssøyler til led

Bekkefahret Borettslag; 10 000 kroner til oppgradering av fellesareal

Sameiet Jernveien 16; 5000 kroner til oppdeling av tilfluktsrom

Voie Atrium Borettslag; 20 000 kroner til sykkelparkering i garasjeanlegg og 30 000 til forprosjekt solceller

Sameiet Moltestien 2-4-6; 10 000 kroner til ledlys i garasjeanlegg

Sameiet Hellemyr Vest; 10 000 kroner til møteplass

Parkvegen Borettslag, Vennesla; 20 000 kroner til skifte av vinduer og ytterdører

Vigvoll Terrasse Borettslag; 200 000 kroner til solcelleanlegg på taket

Stjernebygg Borettslag; 10 000 kroner til oppgradering av fellesareal

Sandstø Brygge Borettslag; 10 000 kroner til automatiske døråpnere

AL Kristian 4. des gate 82 Borettslag; 10 000 kroner til sykkelparkering

Kirkeveien 5 Borettslag; 10 000 kroner til sykkelparkering

Bystranda Aveny Borettslag; 50 000 kroner til solcelleanlegg på tak blokk A