Adm. dir. Kristian Råmunddal gikk gjennom årsrapporten som viser at fjoråret var et år med mange aktiviteter.

Nyheter

2023 - et aktivt år for SØBO

2023 ble et godt år for SØBO med høyt aktivitetsnivå, pent overskudd og rekordmange medlemmer.
Publisert 23. mai. 2024

– Veldig hyggelig å ønske velkommen, sa styreleder Anne Wenche Emblem til de vel 30 delegatene som møtte på generalforsamlingen til SØBO 22. mai. Forsamlingen godkjente årsrapport og regnskap uten innvendinger.

– Vi har gjennomført mye i 2023, og utviklingen i SØBO vil fortsette også dette året, sa adm. dir. Kristian Råmunddal i sin oppsummering fra det begivenhetsrike året 2023.

SØBO ble lansert som nytt merkenavn for Sørlandet Boligbyggelag og boligbyggelaget ble en del av Storbysamarbeidet som gir medlemmer forkjøpsrett til 80 000 boliger. Samarbeidet betyr også at borettslag og sameier kan ta i bruk det skreddersydde verktøyet Bevar HMS.

I løpet av fjoråret ble SØBO deleier i Klare Finans og har inngått avtale med investeringsselskapet Coo og kan dermed tilby SØBO Deleie.

I fjor ble det forhandlet frem en god samarbeidsavtale med Kilden som gir rabatterte billetter og det er inngått en ny 3+3 års avtale med Sparebanken Sør. Fjoråret var aktivt med tanke på kurs; det ble arrangert ni fysiske kurs i tillegg til en rekke digitale kurs.

Råmunddal kunne videre fortelle at 2023 har vært et år med vekst; ved årsskiftet hadde SØBO 18 917 medlemmer – 669 flere enn året før. Boligbyggelaget hadde ved årsskiftet forvaltning og forretningsførsel for til sammen 13 831 boliger. Dette er en økning på 1012 boenheter fra 2022.

Økonomisjef Stig Meberg gikk gjennom regnskapet. Tallene viser blant annet at i 2023 hadde boligbyggelaget et overskudd på over 5,7 millioner kroner før skatt – 4,1 millioner etter skatt. Egenkapitalen er på rundt 100 millioner kroner

Til slutt godkjente Generalforsamlingen valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer.

Det nye styret består av: Styreleder Anne Wenche Emblem, Mardon Drangsholt, Tom Henriksveen, Astrid Jansen, Kristin H. Rønning og Vidar Lynnæs. Varamedlemmer er Jan Hestås, Trude Kristensen og Lennart Karlsen.