Nyheter

200 på kurs for styremedlemmer

Over 200 styremedlemmer deltok på kurs i styrearbeid for borettslag og sameier.
Publisert 13. nov. 2017

Over 200 styremedlemmer deltok på kurs i styrearbeid for borettslag og sameier.

Sørlandet Boligbyggelag hadde invitert avdelingsdirektør og advokat Henning Lauridsen fra NBBL for å gi styremedlemmer innføring i pliktene og ansvaret de har påtatt seg, og han informerte om endringer bl.a. i eierseksjonsloven. Lauridsen skapte stort engasjement blant de mange frammøtte på Scandic Bystranda.

Advokat Henning Lauridsen fra NBBL gav masse nyttig informasjon.

Fra årskiftet trer ny eierseksjonslov i kraft, og Lauridsen spår at om ikke lenge vil det også skje endringer i borettslagsloven. Samlet sett betyr endringene forbedringer for beboere, men kan skape utfordringer for styrene.

Styremedlemmene fikk klare meldinger om at styrene til enhver tid skal ivareta boligselskapets interesser. Det gjelder for eksempel ved rehabilitering; da skal styret sørge for å få riktig pris og god kvalitet på leveransene.- Et annet eksempel er at styrene må sørge for internkontrollsystemer og de må være nøye med at seksjonseiere ikke forskjellsbehandles.

Lauridsen viste til taushetsplikten som påligger styremedlemmer, og advarte mot en rekke fallgruver man kan gå i, bl.a. med å motta gaver og andre goder.

- Et godt hjelpemiddel er en styreinstruks som forteller hva formålet med styrearbeidet er og hvilke oppgaver styret har, sa Lauridsen.

De 200 styremedlemmene fikk også god informasjon om vedlikeholdsplikter, om utleie av bolig og boligformål - i omlag tre timer foacute;ret Lauridsen forsamlingen med fakta, innspill og ideer.

Ole Fritjof Godtfredsen ønsket velkommen til over 200 styremedlemmer.

- Slike samlinger er viktige. Ikke bare for at vi skal kunne informere, men like mye for å styrke kontakten med våre kunder. Kursene er også en arena der deltakerne enkelt kan ta opp forhold som kan forbedres og videreutvikles, sier adm. direktør Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag.

Middagen som serveres er også en viktig del av samlingen. Mens maten nytes, er det god anledning til å knytte kontakter med styremedlemmer fra andre boligselskap og diskutere aktuelle problemstillinger.

Og aldri tidligere har det vært så god oppslutning på fra styremedlemmer i boligselskapene.

Oppslutningen fra tillitsvalgte i borettslag og sameier var stor da Sørlandet Boligbyggelag inviterte til kurs i styrearbeid.

- Vi er svært glade for den store interessen. På samlingen deltok folk fra borettslag og sameier helt fra Kragerø i øst til Farsund i vest, sier Godtfredsen.

Hans klare inntrykk er også at deltakerne var meget godt fornøyd med utbyttet de fikk.