Boligene blir organisert som borettslag eller sameier. I borettslag tilknyttet boligbyggelag er andelseierne medlemmer i boligbyggelaget og det er forkjøpsrett på boligene.

Det er medlemmene i boligbyggelaget som eier boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.

Boligbyggelagene tilbyr borettslag og sameier ulike tjenester innen forvaltning. Eksempler på dette er:

  • innkreving av felleskostnader
  • regnskap
  • økonomistyring
  • håndtering av lån og forsikringssaker
  • rådgivning til styrer
  • tilgang på digitale løsninger.
  • Boligbyggelagene tilbyr også teknisk, økonomisk og juridisk bistand.

Boligbyggelagene har også eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester som for eksempel vaktmester og barnehage.

Boligbyggelagene forhandler frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder.

Boligbyggelagene bidrar også til borettslagenes kvalitetssikring gjennom kursing av styremedlemmene.