Øyeblikkelig hjelp - Hva gjør jeg?

Mange av borettslagene og sameiene som er kunde hos Sørlandet Boligbyggelag er med i forsikringsordningen Totalforsikring for boligselskap. Forsikringsordning inneholder først og fremst en god bygningsforsikring, men også mye annet bra som er godt tilpasset boligselskap. Ordningen betjenes av If.

Nedenfor finner du en del praktiske opplysninger om hvordan du skal forholde deg om en forsikringsskade oppstår.

Hvis forsikringsskade inntreffer:

  • Beboer varsler fortrinnsvis formann/leder, styremedlem eller styrets representant om skaden(e) som er oppstått i boligselskapet.
  • Formann/leder, styremedlem eller styrets representant kontakter Sørlandet Boligbyggelag, teknisk avdeling, tlf.: 38 07 90 70 eller på mail til: lav@sbbl.no eller ej@sbbl.no, med opplysninger om skadestedet, det vil si; navn på skadelidte, adresse, telefonnummer, skadedato og antatt skadeårsak. Ved større vannlekkasjer, kan man ringe rørlegger, Norva24 Sørmiljø AS (tlf.: 38 00 04 90) eller brannvesen (tlf.: 110) direkte, for å begrense skadene.
  • Innbrudd-, hærverk- og brannskade skal anmeldes til politiet av styreleder eller styrets representant. Politiets anmeldelsesnummer sendes Sørlandet Boligbyggelag.
  • Sørlandet Boligbyggelag går som regel på en befaring på skadestedet og skriver en besiktigelsesrapport / skademelding hvor skadeomfanget og nødvendig arbeid beskrives. Skadesaneringsfirma og/eller annen håndverker bestilles også av Sørlandet Boligbyggelag for utbedring av skaden.
  • Når utbedringen er ferdigstilt, sender Sørlandet Boligbyggelag et samlet krav til forsikringsselskapet.
  • Forsikringsselskapet utbetaler erstatning eksklusiv egenandel. Sørlandet Boligbyggelag retter normalt kravet om egenandel (vanligvis kr. 10.000,-) til boligselskapet.
  • Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. 
    Skadelidte ordner selv opp med krav overfor sitt innboforsikringsselskap.

Sørlandet Boligbyggelag bistår gjerne boligselskapene med andre skader også som ikke dekkes av forsikringen.

Kontaktpersoner:

Lars Ørjan Vegusdal

Bygningsingeniør

Lars Ørjan Vegusdal

Bygningsingeniør

958 17 565

lav@sobo.no

Erling Jakobsen

Bygningsingeniør

Erling Jakobsen

Bygningsingeniør

948 84 312

erling.jakobsen@sobo.no