Mange av borettslagene og sameiene har inngått utvidet teknisk forretningsføreravtale med boligbyggelaget. Dette er et tillegg til den ordinære forretningsføreravtalen.

I den utvidete avtalen utfører teknisk avdeling oppgaver innenfor følgende områder:

 • Vedlikeholdsbefaring og utarbeidelse av vedlikeholdsrapport/tilstandsrapport og periodisk vedlikeholdsplan med prisestimater og vedlikeholdsintervaller. Dette utarbeides ca. hvert 5. år. Den er et godt verktøy for å planlegge fremtidig vedlikehold og belyser kostnadene ved dette. Er derfor et godt verktøy for styrene til å planlegge langsiktig.
 • Behandling av forsikringssaker som dekkes av felles bygningsforsikring i Totalforsikringen gjennom boligbyggelaget. Teknisk avdeling besørger skademelding, bestilling av takst, håndverkere, og forestår skadeoppgjør med forsikringsselskapet, herunder eventuell innkreving av egenandel. Dette er inkludert i den ordinære forretningsføreravtalen.
 • Bistand ved skader som ikke dekkes av forsikringen, herunder skadesøk og kartlegging av årsak. Hvis det er nødvendig med ekstern bistand til rørinspeksjon m.m., kan vi bistå med dette.
 • Rådgivning overfor styret i tekniske spørsmål, herunder førstehåndsrådgivning pr. telefon eller skriftlig.
 • I boligselskaper med heis kan vi koordinere distribusjon av rapportene fra sikkerhetskontrollene Norsk Heiskontroll utfører, herunder kontakt med leverandør/servicefirma ved pålegg om utbedring.
 • Bestilling av nøkler til beboere i boligselskaper med systemlås.
 • Da et planlagt vedlikehold fører til mindre skader og øker sikkerheten gir Totalforsikringen 5% rabatt på forsikringspremien ved inngåelse av utvidet teknisk avtale.

Hvis ditt boligselskap ikke har utvidet avtale ennå, men ønsker tilbud på dette, kan du kontakte oss på post@sbbl.no.

Andre oppgaver teknisk avdeling utfører:

 • Teknisk avdeling har spesialkompetanse på universell utforming, som kan bidra til å hensynta forskjellige beboeres behov i boligselskapet.
 • Utarbeide bærekraftrapporter (beboerundersøkelse, styreundersøkelse, teknisk undersøkelse) og energikartlegging samt søke om støtte fra Enova.
 • Prosjekt og byggeledelse av vedlikeholdsprosjekter, rehabiliteringsprosjekter og oppgraderingsprosjekter. I denne forbindelse utarbeides tilbuds- eller anbudsdokumenter og kontrakter.
 • Søke Husbanken om lånefinansiering av oppgraderingsprosjekter samt søke om tilskuddsmidler både fra Enova.
 • Deltagelse i planlegging og utvikling av nye boligprosjekter, herunder ledelse av prosjektgrupper.
 • Har deltatt i forskningsprosjektene BESLUTT «Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?» og BEVISST «Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper.» Har siden 2019 deltatt i prosjektet «Bærekraftige hjem» med fokus på økt verdi, større boglede og bedre for miljøet.
 • Boligbyggelaget har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og kan som ansvarlig søker utarbeide byggesøknader til kommunenes plan- og bygningsetater.

 • Teknisk avdeling besitter en del nyttig utstyr og kan bl.a. foreta fuktmålinger, overdekningsmålinger av armeringsjern i betong, karbonatiseringsprøver, termograferinger og radonmålinger.