Nyheter

Store tanker for boligbyggelaget

Miljøvennlige bygg, solkraft, boliger for ulike målgrupper og en tydelig samfunnsrolle – dette er noe av det som vil prege Sørlandet Boligbyggelag i årene fremover.
Publisert 05. okt. 2022

I alle fall hvis det går den veien den nye administrerende direktøren, Kristian Råmunddal, ser for seg.

Det er bare et par måneder siden han overtok stafettpinnen fra Ole Fritjof Godtfredsen.

Han skal bruke høsten sammen med styret og organisasjonen til å fortsette arbeidet med å stake ut den videre langsiktige kursen. Det vil ta litt tid å konkretisere mål, tall og satsingsområder, men allerede er det noen områder som peker seg tydelig ut for den nye lederen.

– Jeg må innrømme at det fortsatt er med litt skrekkblandet fryd jeg tar fatt på oppgavene som ny leder. Sørlandet Boligbyggelag jobber stort og bredt, og det er mye å sette seg inn i. De første ukene hadde jeg gode samtaler med hver enkelt medarbeider. Dette var en god start for å bli kjent med kollegaer og våre felles arbeidsområder. Det er mye kunnskap og erfaring i organisasjonen, og folk er engasjerte i jobben sin. Jeg har fått bekreftet at jeg har kommet til et solid og veldrevet selskap. Her er det mye bra å bygge videre på, understreker Råmunddal.  

Han tilføyer at mange i organisasjonen er opptatt av muligheten for å bidra positivt for samfunn og miljø.

– Det liker jeg. Tidligere har jeg vært med på prosjekter med vindkraft, solkraft og andre energieffektive løsninger. Det er inspirerende å se at også boligbyggelaget er engasjert i miljørelaterte prosjekter. At vi bidrar til realisering av et av Norges største solcelleanlegg for boliger hos Vigvoll Terrasse Borettslag, er et godt eksempel
på dette.

Jeg håper og tror at mange flere borettslag og sameier vil satse på solkraft i tiden fremover. Våre kunder har store takflater som er godt egnet for dette. De høye strømprisene viser at tiltak for å spare og produsere energi blir stadig viktigere.
Vi vil gjerne bidra i planlegging og realisering av gode prosjekter, sier Råmunddal.

Han er også imponert over at boligbyggelaget har løpende samarbeid med rundt
350 borettslag og sameier om regnskap, forretningsførsel og tekniske tjenester.

– Å være en profesjonell og serviceinnstilt samarbeidspartner for styrene og alle
beboerne vil fortsatt være høyt prioritert.

– Andre satsningsområder?

 – Vi skal være et boligbyggelag for hele landsdelen. Jeg har et ønske om at vi skal bli mer synlige i samfunnet, at vi skal ta en rolle og påvirke der vi mener det er viktig. Å bidra til gode og miljøvennlige boliger for flest mulig, vil selvsagt være en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.

Råmunddal vil også jobbe målrettet med tilrettelegging av attraktive boliger for ulike målgrupper, aldersgrupper og livsfaser.

– Jeg håper og tror at Sørlandet Boligbyggelag kan bidra til gode boliger for grupper som av ulike grunner opplever noen ekstra utfordringer. Det kan være boliger for seniorer, førstegangsetablerere, personer med funksjonsnedsettelser eller andre. Gode boliger med universell utforming for eldre er viktig. Det er også viktig at eldre kan bli boende hjemme, om de ønsker det. Det finnes for eksempel gode finansieringsordninger for å få installert heis i eldre bygg. Vi kan bidra til å realisere slike prosjekter, men vi er avhengig av godt samarbeid med eiendomsutviklere, kommuner og andre partnere, sier Råmunddal.

Han har allerede hatt møter og samtaler med flere eiendomsaktører i regionen. 

– Min opplevelse er at mange ønsker å samarbeide med Sørlandet Boligbyggelag. Det skal vi dra nytte av på flere områder, ikke minst for våre medlemmer.

 – Hvordan?

–  At vi har samarbeid med utbyggere kan bety at medlemmer får forkjøpsrett, også i helt nye boligprosjekter. Utbyggingen av Kanalbyen er et eksempel på at utbygger syns det er gunstig med et samarbeid. Som følge av dette får våre medlemmer tidsbegrenset forkjøpsrett, før ordinær salgsstart i prosjektet. Dette er det mange som har benyttet seg av, sier Råmunddal.

Han ser også for seg at Sørlandet Boligbyggelag vil utvikle flere egne byggeprosjekter i årene fremover.

– Justviklia er et eksempel på at vi bygger boliger som passer godt for førstegangs-etablerere; små leiligheter og rimelig inngangsbillett. Vi ønsker å bygge mer, alene eller sammen med andre, og vil vurdere aktuelle prosjektmuligheter i tiden fremover.  

Kristian Råmunddal vet at lederrollen i boligbyggelaget innebærer et bredt spekter av oppgaver; alt fra samfunnsrolle og regional utvikling til å utvikle nye attraktive medlemsfordeler. 

– Alle oppgaver er viktige. Vi vet at våre medlemmer setter stor pris på de fordelene vi kan gi dem, og ønsker å få frem flere gode fordeler i tiden fremover. Med en stor medlemsmasse har vi muligheter til å få til gode avtaler for fellesskapet. Også på dette feltet skal vi jobbe målrettet for å bli enda bedre!   

 

KRISTIAN RÅMUNDDAL

 

  • Født og oppvokst i Bærum
  • Gift med Solfrid fra Lillesand, har to ungdommer på 16 og 20 år
  • Bor i Fidjeåsen i Kristiansand