Nyheter

Generalforsamling med god stemning

Et godt årsresultat, økt egenkapital, flere nye medlemmer og et gjenvalgt styre; også i år var det god stemning på generalforsamlingen
Publisert 29. mai. 2017

Et godt årsresultat, økt egenkapital, flere nye medlemmer og et gjenvalgt styre; også i år var det god stemning på generalforsamlingen til Sørlandet Boligbyggelag.

En av sakene under generalforsamlingen var en liten endring i vedtektene i forbindelse med årskontingenten. Hittil har kontingenten blitt regulert hvert år med utgangspunkt i endring i konsumprisindeksen, men nå ble det enstemmig vedtatt at det er generalforsamlingen som heretter skal fastsette kontingenten.

50 delegater deltok under generalforsamlingen for Sørlandet Boligbyggelag på Scandic Bystranda Hotel.

Under årets generalforsamling ble det bestemt at kontingenten blir på 200 kroner i 2018, en økning på 15 kroner fra 2017. Ikke dramatiske tall, akkurat.

Administrerende direktør Ole Fritjof Godtfredsen ønsket velkommen, og styreleder Robert-Helland Olsen loset forsamlingen raskt og effektivt gjennom årsberetning og regnskap.
Ved utgangen av 2016 hadde boligbyggelaget forvaltning og forretningsførsel for 8994 boliger i 157 tilknyttede borettslag, 13 frittstående borettslag, 72 boligsameier og tre boligstiftelser. Dette er en økning på 342 boenheter siden 2015.

Teknisk avdeling i 2016 har bistått ved flere store rehabiliteringsog oppgraderingsprosjekter, blant annet for Høybygg Borettslag og Kjempegravane Borettslag på Lund i Kristiansand og for Heptekjær Borettslag i Vennesla. Ved oppgraderingsprosjektene legges det særlig vekt på tiltak som reduserer energiforbruket og tiltak som bedrer tilgjengeligheten.


Godtfredsen kunne for øvrig også fortelle at lokalene i Rådhusgata rives i løpet av sommeren. Av økonomiske, strategiske og bruksmessige årsaker er det bestemt å bygge nytt. Nybygget vil stå ferdig på nyåret.

årsmeldingen viser at mange medlemmer benytter seg av medlemsfordelene, tall fra 2016 viser at det ble registrert en omsetning på omlag 20 millioner kroner via medlemskortet, en økning på 28 prosent fra året før.

Men tross mange gode rabatter hos lokale forhandlere, er den viktigste medlemsfordelen forkjøpsretten. Av 549 eierskifter i tilknyttede borettslag, ble forkjøpsretten benyttet i 103 av dem i fjor. I fjor ble det lagt ut seks boligprosjekt med forkjøpsrett for medlemmer av Sørlandet Boligbyggelag. Prosjektene har til sammen 265 boenheter, et av dem var Kanalbyen i Kristiansand sentrum. Her var det mer enn 70 medlemmer som benyttet medlemskapets ansiennitet ved kjøp.

Regnskapet viser en egenkapital på 65,4 millioner kroner. Selskapet hadde et overskudd etter skatt på rundt 3,5 millioner kroner. Forslag om å overføre 358 000 kroner av overskuddet til miljøfondet og 3,2 millioner kroner til selskapets egenkapital ble enstemmig vedtatt.

Sørlandet Boligbyggelag hadde ved årsskiftet 15 253 medlemmer, 7407 av disse bor i boliger tilknyttet boligbyggelaget.

Det er vår oppriktige mening at de ansatte gjør en god innsats, understreket styreleder Robert Helland-Olsen til generalforsamlingen.

En enstemmig generalforsamlingen godkjente både årsberetning, regnskap og valgkomiteens forslag til styremedlemmer og styreleder. Det er for øvrig ingen endringer i styret.

Vi syns styret fungerer godt, og vi har en lydhør styreleder. Vi syns kontinuitet er viktig, og har prioritert det framfor sirkulasjon, sa leder for valgkomiteen, Einar Dyrholm.

Styreleder takket for tilbakemeldingen og leste siste avsnitt i årsberetningen høyt.
Styret vil takke kunder og tillitsvalgte i boligsameier for samarbeidet med Sørlandet Boligbyggelag. Styret vil også takke de ansatte for god innsats, sa han.

Styret består av styreleder Robert Helland-Olsen og styremedlemmene Jon Sverre Berg, Berit Ommundsen, Anette Høgeli, Anita Nymo og øyvind Sund. Varemedlemmer er Sven Arild Bransdal, Vidar Lynnæs og Cecilie Milde.