Robert Helland-Olsen innledet med å si at det er både morsomt og givende å være styreleder i Sørlandet Boligbyggelag.

Nyheter

Generalforsamling i Sørlandet Boligbyggelag

På 10 år er antall boligselskaper og boliger forvaltet av Sørlandet Boligbyggelag fordoblet. Veksten bekreftes av et solid økonomisk resultat for boligbyggelaget også i 2018.
Publisert 12. jun. 2019

Årets generalforsamling ble en hyggelig opplevelse for de 35 frammøtte på Thon Hotell Parken. I løpet av en time loset styreleder Robert Helland-Olsen og adm dir Ole Fritjof Godtfredsen delegatene effektivt gjennom årsberetning og regnskap.

Årsberetning og regnskap forteller om en sunn og solid virksomhet. Selskapet omsatte i 2018 for rundt 31,5 millioner kroner og fikk et overskudd etter skatt på rundt 4,3 millioner kroner. Egenkapitalen var ved årsskiftet på 73 millioner kroner. Selskapet har 25 ansatte.

430000 kroner av overskuddet overføres til miljøfondet, mens nærmere 3,9 millioner overføres til selskapets egenkapital.

Godtfredsen fortalte forsamlingen at i løpet av de siste ti årene har antall boligselskap og antall boliger som forvaltes av Sørlandet Boligbyggelag blitt fordoblet. Ved utgangen av 2018 var nesten 300 boligselskaper med til sammen over 10000 boliger kunder av boligbyggelaget.

Antall medlemmer vokser også det siste året har det vært en vekst på rundt 300 totalt hadde Sørlandet Boligbyggelag ved årsskiftet 15984 medlemmer.

Årsmeldingen forteller at mange medlemmer benytter seg av medlemsfordelene. Tall fra 2018 viser at det ble registrert en omsetning på 30,8 millioner kroner via medlemskortet, i 2017 var tallet 27,4 millioner kroner.

Vi satser mye på gode lokale avtaler som gir rabatter og bonus ved kjøp av varer og tjenester. De største samarbeidspartnerne har vi innen møbel, sport, bygg, kjøkken og hvitevarer, fortalte Godtfredsen, og oppfordret enda flere til å benytte seg av fordelsgodene.

- 35 delegater deltok under generalforsamlingen på Thon Hotell Parken.

Men tross mange gode rabatter hos lokale og sentrale forhandlere, er den viktigste medlemsfordelen forkjøpsretten. Av eierskifter i tilknyttede borettslag ble forkjøpsretten benyttet i 141 omsetninger i fjor.

Boligbyggelaget arrangerte rekordmange kurs for tillitsvalgte i 2018, blant annet fikk svært mange styremedlemmer opplæring i bruk av den digitale styreportalen. Ellers ble det holdt seminar om utfordringene med ladeplass for El-biler og kurs i boligjus.

Sørlandet Boligbyggelag har gjennom sitt eget selskap, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling, som formål å delta på eiersiden i selskaper som bygger, og selv bygge og utvikle egne eiendommer. I fjor ble prosjektet Sentrumsvegen 34 i Vennesla og Egsveien 2 ferdigstilt, her er utviklingsselskapet medeier. Nå arbeides det med å bygge boliger for unge i etableringsfasen på Justvik.

Vi håper å komme i gang i løpet av høsten, sa Godtfredsen.

Generalforsamlingen godkjente årsrapport, regnskap og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent.

Det er like hyggelig hver gang å gå gjennom selskapets tall. Jeg har ingen kommentarer til regnskapet, sa Reidar Henriksen, revisor i PwC.

Styret får nå to nye, kvinnelige medlemmer; Kristin Rønning, styreleder i Stemtjønn Borettslag i Voiebyen og Gunhild Solberg som tidligere har vært styremedlem i Auraparken Borettslag i Vennesla. Øyvind Sund ble gjenvalgt, de andre representantene i styret er Anne Wenche Emblem, Sven Arild Brandsdal og styreleder Robert Helland-Olsen.