Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da er du i målgruppen for SØBO Deleie.

 

 

Med SØBO Deleie gir vi i samarbeid med Coo flere muligheten til å bli eier av egen bolig. Fordelen med SØBO Deleie er at man kan kjøpe en andel av en bolig, som igjen gjør at kravet til egenkapital reduseres. SØBO Deleie er forbeholdt SØBO-medlemmer, og er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Medlemsfordel

50 % på etableringsgebyr hos Coo ved kjøp av bolig.

Bygg egenkapital

Gjennom avdrag og forventet prisutvikling vil du gradvis spare deg til større egenkapital.

Ha boligen for deg selv

Det er du som disponerer boligen i sin helhet, uansett hvor stor andel du eier.

Hvem er Coo?

Coo er SØBO sin samarbeidspartner, og er selskapet som stiller som solidarisk medlåntaker dersom du ønsker å kjøpe bolig med SØBO Deleie. 

Les mer om Coo

Slik fungerer det

Med SØBO Deleie kjøper du en del av boligen. Din andel kan være mellom 30-90%, mens resten eies av Coo, som du betaler en leie til. Coo investerer inntil 70% av den egenkapitalen du mangler for å oppfylle egenkapitalkravet. På den måten kjøper man boligen sammen, med forholdsmessige andeler som tilsvarer den egenkapitalen man skyter inn.

Det vil si at hvis du for eksempel stiller med halve egenkapitalen, så eier du og Coo hver deres halvdel av boligen. På denne måten har man de samme incentivene til å investere i en bolig, som har forutsetninger for å stige i verdi over tid, og bygge egenkapital gjennom avdrag på boliglånet. 

For at du som boligkjøper raskest mulig skal komme i posisjon til å eie mest mulig i boligen, stiller vi krav til avdrag på boliglånet som gjør at du vil bygge egenkapital fra første avdrag. I tillegg til egenkapitalen du bygger gjennom å betale avdrag på lånet ditt, vil du også få din andel av verdistigningen på boligen over tid.

Historisk har boligprisene utviklet seg positivt, og selv om det aldri er noen garanti for at boligprisene ikke kan falle også i perioder, har det normalt vært trygt å eie bolig i Norge over tid. Du vil også ha mulighet til å innløse andeler underveis om du skulle få mulighet til det. I normaltilfellet kan du forvente å klare det i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. 

Priseksempel

Hvis en leilighet koster kr 3.000.000 ekskl. omkostninger, og vi inngår en SØBO Deleie-avtale med deg på 50/50-basis, vil du ved 15 % egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egenkapital. Figuren under viser hvordan Deleie skiller seg økonomisk fra å leie og eie.

Kom i gang!

For å kunne bistå deg best mulig må vi først forstå litt mer om din økonomi, og hvilke planer og ambisjoner du har i boligmarkedet. Intromøte, oppfølgingsmøter, bistand til å vurdere boliger og lignende har ingen kostnad.

BOOK MØTE MED COO

Spørsmål og svar

SØBO Deleie er en alternativ måte å kjøpe bolig på for de som ikke oppfyller egenkapitalkravet på egenhånd. I deleie med Coo består den løpende kostnaden din av renter og avdrag på din andel av boliglånet, og en forholdsmessig leie for den andelen av boligen vi eier og som du benytter.

Leien til Coo er fast og tilsvarer våre renter og avdrag på boliglånet når boligen overtas. For å forenkle betalingsstrømmene betaler du likevel hele terminbeløpet direkte til banken, og på den måten har du også dekket leien til oss. Du betaler derfor ingenting løpende til Coo.

Dersom renten stiger øker ikke leien selv om terminbeløpet øker. På den måten bærer vi renterisiko sammen med deg ettersom vi må bruke en større del av leien til renter og en mindre andel går til å dekke våre avdrag. En gang i året kan vi likevel regulere leien i tråd med endringen i konsumprisindeksen i tråd med husleieloven.

Du har full bruksrett til hele boligen, og er dermed også ansvarlig for alle de bruksrelaterte utgiftene knyttet til boligen, så som felleskostnader, forsikring, strøm, TV/internett, offentlige/kommunale avgifter, skatt osv. som du ellers ville hatt som boligeier.

Det belastes et mindre gebyr for å dekke våre administrative kostnader i forbindelse med etablering og innløsning. Gebyret utgjør pt. kr 1.990,- for etablering og kr 3.990,- for innløsning. Det påløper ingen kostnader før vi eventuelt har kjøpt en bolig sammen, og det er helt uforpliktende og gratis å sjekke ut dine muligheter sammen med Coo.

SØBO Deleie er forbeholdt SØBO-medlemmer. Er du ikke medlem kan du melde deg inn her. Boligen du kjøper med SØBO Deleie må være din primærbolig. Du må ha noe egenkapital oppspart selv, og god nok betjeningsevne.

Når en inngår avtale så kan dette gjøres i ulike eierbrøker, tilpasset din egenkapital. Kravet er at du og Coo til sammen stiller 15% av boligens verdi i egenkapital. Vi liker å bruke en eierbrøk på 50/50 som et utgangspunkt, hvor du stiller med halvparten og Coo den andre halvparten, men vi tillater også at du starter lavere, med 30% som minimum.

For eksempel: Dersom du skal kjøpe en bolig til kr 3.000.000 sammen med Coo i en 50/50 eierbrøk så betyr det at hver av oss stiller med kr 225.000, altså halvparten av egenkapitalkravet på kr 450.000 (15% av boligens verdi). Dokumentavgiften* til staten på kr 75.000 (som er 2,5% av boligens verdi) må du dekke selv slik at boligen kan bli tinglyst 100% på deg som boligkjøper med en gang. Dette er fordi intensjonen er at du skal eie boligen uten oss i enden av vårt partnerskap, og på denne måten slipper vi også å gjøre flere tinglysninger etterhvert som du skal overta andeler av boligen.

Totalt må du derfor ha kr 300.000 i egenkapital i en 50/50 eierbrøk. Tilsvarende for en 30% eierandel ville vært kr 210.000. Skulle du derimot kjøpt hele boligen på egenhånd så måtte du hatt kr 525.000 i egenkapital.

Du kan også prøve kalkulatoren vår hvis du ønsker å se hva du behøver av egenkapital for ulike eierbrøker i boliger til ulike kjøpesummer.

*) For nye boliger vil dokumentavgiften være vesentlig lavere enn brukte boliger fordi den kun beregnes ut fra tomteverdien og ikke hele kjøpesummen.

Felleskostnadene dekkes av deg som boligkjøper. Dette i forhold til eget ønske og forbruk knyttet til TV, internett osv.

Ja, du kan pusse opp boligen. Vi legger oss ikke opp i hvilken farge du vil ha på veggene eller mindre tiltak, men som medeier så ønsker vi å være informert om du planlegger større eller vesentlige endringer i boligen som for eksempel en oppgradering av bad og kjøkken eller lignende. Vi deltar ikke i denne typen investeringer, men vi tar heller ikke del i den eventuelle merverdien som dette tilfører boligen.

På generelt grunnlag anbefaler vi alltid at man benytter seg av muligheten til å øke sin eierandel i boligen framfor å pusse opp fordi det vil gjøre at du raskere kommer i posisjon til å eie hele boligen.

Vi forventer for øvrig at du holder boligen alminnelig godt vedlikeholdt og at boligen alltid er forsvarlig forsikret. Ved tilfeldig skade på boligen som ikke er forsikringsmessig dekket vil vi stå ansvarlig for vår andel. Derfor er vi opptatt av at boliger vi kjøper sammen har tilfredsstillende tilstandsrapporter slik at vi har rimelig god trygghet for at det ikke er skjulte feil og mangler.